مجید جمالی فشی و دکتر مسعود علی محمدی

مجید جمالی فشی در سال ۱۹۸۷ در تهران زاده شد.
او سربازی اش را در سپاه پاسداران به انجام رساند
هتا گفته می شود او جزو نیروهای ذخیره و هموند
یگان های مرگ سپاه پاسداران برای سرکوب و کشتار مردم بود.
و هتا در سرکوب خیابانی مخالفان رژیم اسلامی در تابستان
سال۲۰۰۹ نقش داشت.
یک ورزشکار در زمینه ی کیک بوکسینگ بود،او به همراه تیم
پانکریشن ایران در تابستان سال هشتاد و هشت در پیکارهای
جهانی آذربایجان به جایگاه سوم دست یافت.
یکی از دلیل های دستگیری مجید جمالی فشی را می توان رفتن
او به نمایندگی(سفارت)آمریکا در باکو دانست.
و بر این پایه ماموران امنیتی رژیم،وی را فردی مناسب دانسته
بودند تا در نقش کشنده ی دکتر مسعود علی محمدی
نمایان شود.

سندها و دستک های ویکی لیکس نشان می دهد که
مجید جمالی فشی در تابستان سال هشتاد و هشت،در باکو
برای گرفتن روادید به سفارت آمریکا رفته ولی درخواست
او رد شده است.
مجید جمالی فشی برای گرفتن روادید ،آگاهی ها و داده هایی
را درباره ی تلاش دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی برای
استفاده از باشگاه های رزمی و رزمی کاران در سرکوب مردم
و انجام کارهای پلید در اختیار مقام های آمریکایی می گذارد.

ویکی لیکس فاش کرده بود که کنسول،راب گاروریک در گزارش
به مقام های وزارت خارجه ی آمریکا در اول سپتامبر
سال۲۰۰۹ از زبان یک مربی ورزشی(رزمی کار) می نویسد:
باشگاه های خسوسی رزمی و گردانندگان آن ها زیر فشار
هستند تا با دستگاه های امنیتی و سپاه پاسداران
برای آموزش کارکنان آن ها همکاری بکنند.
ناگفته نماند که مجید جمالی فشی بارها گفته بود که در
ترور انجام شده به دست او،هیچ همدستی نداشته و همه ی
کارها را به تنهایی انجام داده است.
پس از همله ی سرکوبگران رژیم اسلامی به کوی دانشگاه
شماری از استادان دانشگاه(انجمن دانشی دانشکده ی فیزیک)
در واکنش به این رخداد تلخ به رییس دانشگاه(فرهاد رهبر)
نامه ای نوشتند که در پای آن نامه امزای شماری از استادان
به ویژه ی امزای مسعود علی محمدی دیده می شد.
تاریخ آن نامه ۲۵-۳-۱۳۸۸ می باشد.
هم چنین گفتنی است که مسعود علی محمدی در گردهمایی
مخالفان رژیم در سال هشتاد و هشت،شرکت داشت.
آیا ترور مسعود علی محمدی شک برانگیز نمی نماید؟

اگر یادتان باشد باشگاه خبرنگاران جوان،وابسته به رژیم
آن زمان فرتوری ساختگی از یک گذرنامه ی اسراییلی
را نشان داد که فوتوشاپی بود و در فرتور روی
گذرنامه،چهره ی مجیدجمالی فشی به گونه ای بود که به
بیرون از کادر نگاه می کرد در هالی که این چنین فرتوری
برای گذرنامه،هیچ گاه پذیرفته نمی شود،بگذریم از سایر
ناشی کاری های فوتوشاپ کاران.

بن مایه:
تارنمای ایرج مسداقی
irajmesdaghi
ویکی لیکس(در بخشی از متن که به سفارت آمریکا در شهر
باکو بر می گردد)
دبکا فایل
تارنمای فرهنگیران
farhangiran

۲۴-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements