چرا رژیم جمهوری اسلامی کودک کش است؟

در دوران جنگ هشت ساله،هنگامی که از توان رژیم کاسته شده
بود و کم تر ایرانیانی پیدا می شدند که برای زیاده خواهی
رژيم اسلامی،جانشان را به ختر بیندازند،با دستور آخوند
خمینی ،به بسیج کودکان و نوجوانان پرداختند و آنان را
شست و شوی مغزی دادند ،به میدان جنگ فرستادند تا خودشان
را به میدان مین برسانند و در اثر انفجار مین،تکه تکه
شوند تا نیروهای خمینی
بتوانند در خاک ایراک(عراق) پیشروی بکنند.

در آن زمان ها هنگامی که از آخوند مشگینی پرسیده شد که
رژیم چگونه به خود اجازه می دهد که نوجوانان را
به میدان جنگ بفرستد.
با گستاخی پاسخ داد:شما چگونه می خواهید از رسیدن یک
نوجوان به بهشت که خواهان دستیابی به نیک بختی جاودانه است
جلوگیری بکنید؟اگر او می خواهد شهید(کشته)شود و به بهشت
برسد،چه کسی می تواند جلوی این خواسته را بگیرد؟

بن مایه:بخشی از نوشته ی منشه امیر در تارنمای رادیو
اسراییل به تاریخ دهم امردادماه.

۱۴-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements