اسیدپاشی به روی چهار زن در شهر بوکان و به خیابان آمدن شهروندان بوکانی در واکنش به ماجرای اسید پاشی

گفته می شود شامگاه روز سه شنبه،۲۴ تیرماه،در شهر
بوکان،یک مورد اسید پاشی شک برانگیز بر روی چهارزن
کرد رخ داده است.
نکته ی شگفت انگیز آن که یکی از قربانیان اسید پاشی
که نامش سوسنه اسماعیل نژاد است،برادر یک کنشگر
سیاسی به نام علی اسماعیل نژاد می باشد.
گمانه زنی ها بر این است که مزدوران رژیم جمهوری
اسلامی ،پشت پرده ی این اسید پاشی باشند.
گفتنی است که در واکنش به همین ماجرای اسید پاشی
شماری از شهروندان بوکانی به خیابان ها آمدند.
اگر یادتان باشد،مزدوران رژیم در سال پیش نیز در شهر
اسپهان،با پاشیدن اسید بر روی زنان ،فزای ترس و هراس
را در میان زنان و دختران ایرانی به راه انداخته بودند.

۲۶-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements