در پشتیبانی از بوش فاوستین

بوش فاوستین شماری از کاریکاتورهای پیامبر اسلام را
کشیده است و هتا جایزه ای را هم در این زمینه از آن
خودش کرده است و گویا گروه های تندروی اسلامی او را
برای کشیدن این کارتون ها،تهدید کرده اند ولی او
پای فشاری بر آزادی دارد،ناگفته نماند که توییت های
او بسیار خواندنی اند،من هم به نوبه ی خودم خواستم
در این جا پشتیبانی ام را از او و از آزادی
نشان بدهم.

تا زمانی که آزادی خواهان راستینی چون ما هستند
آزادی هرگز نخواهد مرد.

۱۵-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements