مقام گنده ی رهبری

پیشنهادم به بسیجیان،پاسداران و جیره خواران رژیم اسلامی
این است که از این پس،به جای مقام معظم رهبری بگویند
مقام گنده ی رهبری،ایشان که همان خامنه ای باشد،بسیار
آدم گردن کلفتی اند،گردن کلفتی بیش تر از این که نه
به مردم و نه به هیچ نهاد و سازمانی پاسخگو نیست؟

۹-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements

توییت بوش فاوستین،کارتونیست آمریکایی،مسلمانان میانه رو،مسلمانان تندرو،جهادگرایان و اسلام

داشتم توییتر کارتونیست آمریکایی،بوش فاوستین را برانداز
می کردم،دو تا از توییت های او را بهتر دانستم در این جا
بازنویسی بکنم.

مسلمانان(میانه روها)،اسلام خودشان را دارند
ولی جهادگرایان،اسلام کامل را در خودشان دارند.

در قرآن نوشته شده است،در هر کجا که ناباوران را یافتید،بکشیدشان.
و هر دو گروه مسلمانان تندرو و میانه رو
این را می دانند.

۹-۵-۲۵۷۴ پارسی

چرا شاهین نجفی را دوست دارم؟

من تا پیش از انتشار آهنگی درباره ی نقی از سوی
شاهین نجفی او را نمی شناختم،انتشار این آهنگ
در زمان خودش جنجال آفرین بود و هنوز هم موج آن
آهنگ را می شود هس کرد.
تا آن زمان هتا نام او را هم نشنیده بودم،با
تابو شکنی شاهین نجفی بود که با او آشنایی یافتم
نمی گویم که دنبال کننده ی کارهایش هستم،ولی
کار بزرگی که او کرد،این بود که نشان داد
هیچ چیزی مقدس ،بت و یا تابو نیست و می شود
هر چیزی،هر باوری و هر کسی را به باد نقد و تنز گرفت.

سال پیش نیز درست پس از ماجراهای اسیدپاشی
در اسپهان بود که همین آقای شاهین نجفی در واکنش
به اسید پاشی های سازمان یافته به روی زنان
و دختران سرزمینمان ،واکنش نشان دادند و یک
فایل شنیداری با نام اسید بازی بیرون دادند.
تازگی ها هم که چند آهنگ بیرون داده اند،
یکی از آن ها ممد نوبری بود که من خیلی پسندیدم
ولی گویا کارهای شاهین نجفی،واپس گرایان را
به خشم آورده است.
کاری که از من برمی آید این است که نوشته ای در
پشتیبانی از شاهین نجفی بنویسم تا گمان نکند که
تنها و بی یاور است.

۹-۵-۲۵۷۴ پارسی

ترساندن شهروندان بهایی در شهر تهران با دیوار نویسی

آگاه شدم که در شهر تهران برای ترس انداختن در دل
شهروندان و هم میهنان بهایی،روی دیوار خانه ی یکی از
بهاییان در تهران،نوشته اند :مرگ بر بهایی.
چنین کارهایی از دست مزدوران رژيم بر می آید،رژیمی
تمامیت خواه که می خواهد همگان مسلمان و شیعه باشند.

از مزدوران رژیم هر کاری بر می آید،باید دگر اندیشان
در ایران تا اندازه ای سپاسگزار رسانه ای چون اینترنت
باشند،چون این رژيمی که من می شناسم،در نبود رسانه ای
چون اینترنت،می توانست درنده خوتر از این ها باشد.

۷-۵-۲۵۷۴ پارسی