آیا کسی که روزه نیست می تواند روزه خواری بکند؟

گهگاهی خبرهایی این چنینی می شنویم که پلیس شماری را
در ایران به این دلیل که روزه خواری کرده اند
دستگیر کرده است.
خوب هنگامی که کسی روزه نیست چگونه می تواند روزه خواری
بکند؟خوب او که روزه نبوده است.
البته باید بگویم که کم نیستند کسانی که از زیاده خواهی
دین باوران به تنگ آمده اند و برای به خشم آوردن دین باوران
در برابر دیدگان آن ها می خورند و می آشامند.
من نمی خواهم بگویم که این کار خوب است یا بد، من خودم
هنگامی که اهساس گرسنگی و تشنگی به من دست می دهد،چیزی
می خورم و آبی می آشامم.
در ماه رمزان (رمضان) که تمامیت خواهان دین ،روزه داری و
وانمود کردن به روزه داری را رواج می دهند،هیچ گاه من از
روی خشم و این که آن ها این چنین زیاده خواهند و می خواهند
باورهای خودشان را به خورد همگان بدهند،وانمود به خوردن و
آشامیدن نمی کنم،بلکه می کوشم مانند همیشه و مانند سایر روزها
سه نوبت خوراکی بخورم و چندین لیوان آب در روز،تا دچار
گرسنگی،سردرد و خشکی دهان نشوم و هیچ گاه این کارها را از
روی خشم و یکدندگی انجام نمی دهم.
در روزه داری و روزه گرفتن هیچ نکته ی به درد بخور اخلاقی دیده
نمی شود،هنگامی که می بینم کسی دارد از گرسنگی رنج می برد
می کوشم تا جایی که در توانم است او را یاری کنم تا از گرسنگی
رهایی یابد نه این که برای گریز از کمک و وانمود کردن به همدردی
با او به خودم گرسنگی بدهم تا هم او و هم من هر دو گرسنه بمانیم
آدم نداری هستم ولی در اوج نداری بخشنده ام.

۶-۴-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements