کاربران ایرانسلی ،گستاخی ایرانسل را این گونه پاسخ بدهید

امروز آگاه شدیم که گویا ایرانسل در یکی از استان های
شمال باختری ایران،کاربرانش را ترسانده است تا از
فیلتر شکن ها استفاده نکنند و به آن ها هشدار داده
که اگر در بازه ی زمانی که به آن ها مهلت داد شده است
از فیلترشکن استفاده بکنند،اینترنت آنان گسسته خواهد شد.
خوب سزای مردم کشوری که در برابر هر سرکوب،بیداد و ستمی
خاموش می مانند همین است،تنها راه چاره ای که برایمان مانده
یک خیزش همگانی و همراه با آگاهی برای رسیدن به آزادی است.
تمامیت خواهی دینی هیچ مرزی برای خود نمی کشد و هیچ ارزشی
برای آزادی های فردی و شهروندی قائل نیست اگر امروز جلوی
چنین رژیمی ایستادگی نشود،فردا کار به جاهای باریک خواهد کشید
و ما هتا در آن روز برای نفس کشیدنمان هم باید از این رژیم
تمامیت خواه دینی اجاز بگیریم.
یادتان نرود که برای برخاستن و ندای آزادی خواهی سر دادن
هیچ گاه دیر نیست.

اکنون پرسش آن که چگونه به این گستاخی ایرانسل پاسخ بدهیم؟

گویا ایرانسل نمی داند که دسترسی آزاد به اینترنت جهانی حق
هر کسی است و هتا ناشناس مانی و گشت و گذار ناشناس در اینترنت
و رمز گذاری ارتبات اینترنتی و داده ها نیزحق هر کاربری است.
این چنین هشدارهایی از سوی ایرانسل یک گستاخی برای
سرکوب آزادی های کاربران اینترنتی در ایران است.
پیشنهاد من به همه ی کاربران ایرانسلی این است که اگر چنین
کنشی دوباره از سوی ایرانسل تکرار شد،نخست به کنش آن ها
واکنش نشان بدهید،به بخش پشتیبانی ایرانسل زنگ بزنید و
نگذارید که گمان کنند با مردمانی ترسو روبرو هستند و اگر
تماس ها و پیگیری هایتان بی پاسخ ماند، و اگر به راستی
دغدغه ی آزادی داشتید،جنبشی راه بیندازید و از به کاربردن
سرویس های ایرانسل خودداری بکنید و گستاخی آن ها را بی پاسخ
نگذارید،بی گمان با چنین کار ساده ای می توانید این
اپراتور مخابراتی را به زانو در بیاورید.

و نکته ی پایانی آن که همیشه در برابر سرکوب آزادی و
زیاده خواهی بایستید و آینده را هم اکنون و با دستان
خودتان رقم بزنید.

۲۵-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements