فروشندگان وی پی ان در ایران،وابسته به رژیم و سپاه هستند

تارنماهای زیادی را در اینترنت می توان یافت که سرگرم فروش
وی پی ان و افزارهای دور زدن فیلترینگ هستند و از این راه هم
درآمد کلانی برای خودشان فراهم می کنند.
و برای دریافت پولشان یا شماره ی کارت های بانکی ایران را می دهند
و یا خودشان دارای درگاه های فروش آنلاین از بانک های ایرانی هستند.
شاید بتوان گفت همه ی فروشندگان وی پی ان که در بالا گفته شد
یا وابسته به رژیم،سپاه و سازمان های سرکوبگر هستند و یا به
آن ها گزارش دهی می کنند.
مگر می شود در کشوری که مردم از کمترین آزادی های فردی
و شهروندی برخوردار نیستند،کسی بتواند آزادانه وی پی ان بفروشد؟
کسی که می خواهد امنیت خودش را با خرید وی پی ان از چنین
تارنماهایی بالا ببرد، دارد دو دستی خودش را در چنگال سرکوبگران
رژیم می اندازد.
کسی که دغدغه آزادی دارد هیچ گاه نباید در برابر سرکوب،بیداد
ستمگری ،خودکامگی و زیاده خواهی خاموش بنشیند.
البته که مردم ایران دغدغه ی نان دارند و نه آزادی ،چرا که اگر
این گونه نبود،تا کنون این رژيم تمامیت خواه برافتاده بود.

۱۵-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements