ایرلاین های ژاپنی از انتقال میمون ها به آزمایشگاه ها خودداری خواهند کرد

گویا از این پس هواپیمایی های ژاپن که یکی از بزرگ ترین
هواپیمایی های جهان است از این پس از انتقال میمون ها به
آزمایشگاه ها خودداری خواهند کرد.
جانوران در آزمایشگاه ها سنگدلانه زنده شکافی می شوند
آلوده به ویروس و بیماری ها می شوند،بخشی از اندام هایشان
بریده می شود و آزمایش های دارویی و شیمیایی روی آن ها
انجام می شود و می توان این رفتارها را شکنجه ای سازمان
یافته از سوی انسان ها بر روی گونه های جانوری دانست
و بهتر است به چنین رفتارهای زشت و ستمگرانه و
خودخواهانه ای پایان داده شود.

من خودم این خبر را از تارنمای پتا خواندم و اندکی هم شادمان
شدم چرا که برداشتن چنین گام هایی بسیار ارزشمند است.

بن مایه ی خبر:
peta.org

۱۵-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements