بازخوانی ویدیویی از خودکامه ای دینی به نام آخوند خمینی

داشتم توی یوتیوب ویدیویی از آخوند خمینی را می دیدم
که گویا از شبکه ی سه تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی
پخش شده و سپس در یوتیوب آپلود شده بود و تاریخ آن به
بیست آذرماه سال ۶۳ بر می گشت.

بشنوید از سخنانی که این خودکامه ی دینی گفته است.

خمینی در این ویدیو تاکید می کند که اسلام و قرآن فرمان
به جنگ داده است و می گوید جنگ جنگ تا پیروزی.
می افزاید باید کسانی را که روی زمین فساد می کنند را
از میان برداشت البته به گمانم فرادید(منزور)ایشان همان
دگراندیشان و کسانی هستند که مسلمان و یا شیعه نباشند.

این آخوند بریدن دست یک دزد را آمرزشی برای او می داند
البته ناگفته نماند بسیاری از کارهای زشتی که انجام می شود
مانند همین بریدن دست یک دزد ،فرمانش در قرآن هست و
خمینی در این جا دروغ نمی گوید بلکه قرآن را برایمان
روشن تر می کند و خواسته یا ناخواسته پرده از هراس آور
بودن دین و باورهای دینی بر می دارد.

و یا می گوید سران استکبار اگر امروز بمیرند بهتر از آن
است که ده سال دیگر بمیرند.
و هم چنین می افزاید اگر کسی که فساد می کند را
بکشید برای خود او آمرزش است،البته از دید تمامیت
خواهان دینی فاسد همان دگراندیشان و ناباوران هستند
نه کسانی دیگر.
و یا در جایی دیگر می گوید،دینی(مذهبی) که در آن جنگ
نباشد،دچار کاستی است.
پیامبر همه چیز دارد،شمشیر دارد،جنگ دارد.
جنگ برای نجات مردم است.

و می گوید:اگر با همه ی جهان بجنگیم،تنها در این زمانه
به پیروزی دست یافته ایم و فتنه از میان برداشته نشده است.

و در پایان سخنانش می گوید که سران جهان از اسلام می ترسند.

البته باید بگویم که دین و به ویژه دین سیاسی می تواند برای
جهانیان مرگبار،هولناک و زیانبار باشد،تاریخ به ما هتا یک دولت
دین مدار را نشان نمی دهد که به نیک فرجامی رسیده باشد.

۹-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements