آستوریا،کلاینت تازه ی تور برای رویارویی با جاسوسی و شنود از کاربران تور

روتر پیازی یا همان تور(The onion router)،شناخته شده ترین
افزار و شبکه برای ناشناس مانی برای کاربران در اینترنت است.
که به کاربران اجازه می دهد به درجه ی بالایی از ناشناس مانی با
بیش از شش هزار بازفرستنده/گره برسند.
ناگفته نماند که روتر یا همان رهیاب(مسیریاب)یک رایانه و یا دستگاه های
رایانه ای هستند که بسته های داده ای را به سوی هدف هدایت می کنند.
با به کار گیری از تور ،ترافیک رمز گذاری شده کاربر از سوی چندین
بازفرستنده جا به جا می شود.
پیوند و ارتبات کاربر با یک بازفرستنده(رله) با نام مدار شناخته می شود.
داده هایی مانند نشانی آی پی شما و یا مکان جغرافیایی کاربر با افزاری
چون تور نمی تواند در دسترس تارنماها و یا سرویس دهنده های اینترنتی
باشد چرا که آن ها نمی دانند که چه کسی دارد از آن ها بازدید می کند
و کاربر چه کسی است؟
سازمان های بزرگ جاسوسی و پایشگر روشی را یافته و گسترش
داده اند که می تواند ناشناس مانی کاربران تور را دچار آسیب بکند.
نام این روش تایمینگ اتک(تاخت زمانی -همله ی زمانی)می باشد.
پایشگران با بهره گیری از واکاوی ها و بررسی های آماری می توانند
کاربران تور را در زمانی کوتاه شناسایی بکنند.
پژوهش ها نشان می دهد که نزدیک به پنجاه و هشت درسد از مدارهای
تور در برابر چنین تاخت هایی(همله هایی) آسیب پذیر هستند.
با این همه برای رویارویی با چنین تهدیدی،پژوهشگران آمریکایی
و اسراییلی یک کلاینت تازه ی تور با نام آستوریا ساخته اند
که به کاربران اجازه می دهد تا درسد این آسیب پذیری برای مدار تور
را از پنجاه و هشت درسد به پنج و هشت دهم درسد برسانند.
آستوریا جوری ساخت یافته است که در برابر تاخت های نامتقارن به
تور نیز ایستادگی می کند و توان شنود را کاهش می دهد.
در تایمینگ اتک(تاخت زمانی)،همله کننده می کوشد تا مهار(کنترل)
داده های ورودی و خروجی را به دست بگیرد.
به گفته ی پژوهشگران،تاخت زمانی(همله ی زمانی)همیشه برای کاربران
و خود شبکه ی تور آسیب و ختری جدی خواهد بود.
شاید نتوان این تهدید را کامل از میان برد ولی می توان با بهره گیری از
کلاینت آستوریا تور ،این تهدید ها را تا اندازه ی بالایی کاهش داد.
تور آستوریا از الگوریتمی استفاده می کند که برای پیش بینی دقیق
تاخت ها(همله ها) و گزینش بهترین و امن ترین رهیاب(روتر) برای ساختن
یک پیوند(ارتبات) که زمان برای یک تایمینگ اتک را کاهش دهد،مناسب است.
پژوهشگران می گویند که آستوریا یک جایگزین کارآمد برای کلاینت
وانیلا تور می باشد و در زمانی که امنیت دارای اهمیت زیادی است
از اولویت برخوردار است.
همان گونه که گفتیم کلاینت تازه ی تور با نام آستوریا تمرکز بر
روی این دارد تا تلاش هایی را که برای شکستن ناشناس مانی کاربران
از سوی پایشگران (ناظران)مدار می شود را تا اندازه ای ناکام بگذارد.
آستوریا گزینه ها و امنیت بالایی را فراهم می کند به ویژه
اگر خوب پیکر بندی شود.

ناگفته نماند که بیش تر کاربران تور را آزاداندیشان،آزادنویسان
شهروند خبرنگاران ، دگراندیشان و کنشگران سیاسی می سازند.
البته کسانی هم هستند که کاربرد درستی از نرم افزارهای
ناشناس مانی ندارند که البته شمار آن ها چندان هم زیاد نیست.

بیش تر کاربران اینترنتی از تور و نرم افزارهایی از این دست
برای ناشناس مانی،در امان ماندن از شنود و بالا بردن امنیت
پیوند اینترنتی شان ،استفاده می کنند.

بن مایه:
the hacker news
البته می توانید در تارنمای دیلی دات و خود تارنمای
تور نیز آگاهی هایی در این باره به دست آورید.

۹-۳-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements