به خیابان آمدن مردم شهر مهاباد در واکنش به ماجرای کشته شدن پریناز خسروانی

1

2

3

گفتنی است مردم خشمگین شهر مهاباد در واکنش به رخداد ناگوار
کشته شدن دختری بیست و پنج ساله به نام پریناز خسروانی
که مهماندار هتل تارای مهاباد بود،به خیابان ها آمدند
و خشم مردم تاآن اندازه بود که بخشی از هتل را به
آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند.
و البته گمانه زنی های زیادی درباره ی کشته شدن
پریناز خسروانی وجود دارد.
و رسانه های وابسته به رژیم نیز تا کنون این رخداد
را یا پوشش نداده اند و یا از کنار آن گذاشته اند.

این رخدادناگوار مرا بی درنگ یاد رخدادهای دلخراشی انداخت
که در این جا به آن می پردازم.

رخدادهای این چنینی زیادی در رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی
رخ داده است مانند ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی
یا ماجرای اندوهبار دختری کرد به نام شلر،ماجرای دلخراش
ترانه موسوی و ماجرای ریحانه جباری و رخدادهایی از این
دست که همیشه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در تلاش برای
پاکسازی ردپای خود در چنین ماجراهایی بوده است.

از یاد نبریم که در دهه ی ۶۰ ،سرکوبگران و شکنجه گران
رژیم جمهوری اسلامی از هیچ گونه شکنجه ای درباره ی
زندانیان دگراندیش رویگردان نبودند و هتا به زندانیان
زن تجاوز جنسی هم می کرده اند.
ناگفته نماند در ماجرای خیزش آزادی خواهانه ی مردم
ایران در سال هشتاد وهشت نیز ،دژخیمان رژیم جمهوری
اسلامی به شماری از دستگیر شدگان تجاوز جنسی کرده بودند.

این ها را نوشتم تا بگویم در هر جا که هستید
هیچ گاه در برابر ستم،بیداد،زیاده خواهی،تمامیت خواهی
سرکوب،زورگویی و خودکامگی خاموش نمانید و به دادخواهی
برخیزید و نگذارید بیداد جای داد را بگیرد و این شدنی
نخواهد بود مگر با آزادی خواهی و تلاشی خستگی ناپذیر
برای دست یافتن به آزادی.

۱۹-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements