فیلم سینمایی تماس،بر پایه ی نوشته ای از کارل ساگان،آیا خدایی وجود دارد؟

فیلم تماس،فیلمی است دانشی-پنداری بر پایه ی رمانی از کارل ساگان
که ساخت سال ۱۹۹۷ می باشد.
در این جا به برشی از این فیلم می پردازم.

الی آروی(جودی فاستر):
پس،گرآیند(اهتمال) بیش تر چه می تواند باشد؟
یک راز؟خدایی نیرومند که جهان را آفریده و نخواسته است
تا نشانه ها و گواه های باشندگی(وجود) خودش را بزداید؟
یا که او اصلا وجود ندارد؟
و یا که ما او را ساخته ایم به گونه ای که اهساس کوچکی
و تنهایی نکنیم.

پالم جاس(مک کانهی):
کار ما برگزیدن کسی است که می تواند برای همه سخن بگوید.
و من نمی توانم به کسی رای بدهم که به خدا باور ندارد.
برای کسی که رک و راست می گوید که نود و پنج درسد از ما(مردم)
از گونه ای پندار گروهی(توهم جمعی) رنج می بریم.

بن مایه:
تارنمای atheism empire

۱۷-۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements