انرژی گرانشی منفی،شکست تقارنی،مهبانگ،نوسان های کوانتومی

فیزیک کوانتوم می گوید نوسانی که ساخت یافته از گردایش(مجموع)
انرژی این جهان است می تواند از نیستی سرچشمه گرفته باشد.
نوسان کوانتومی می بایست به تندی از میان برود و انرژی گرفته
شده را به خلا بازگرداند ولی از آن جایی که گردایش(مجموع)
انرژی از سوی انرژی گرانشی منفی به تراز خواهد رسید
پس هیچ گونه کرانمندی(محدودیت)کوانتومی برای ماندگاری
این نوسان نخواهد بود.
شکست تقارنی که گوث از آن نام می برد می تواند این جهانی
را که همانند دانه ای کوچک است به تندی رشد بدهد و آن را
به سوی مهبانگ ببردو هم چنین گسترش بی پایانی را در پی
داشته باشد که میلیاردها سال و هم زمان با سرد شدن جهان
و ساخت یافتن ستاره ها و کهکشان ها پایدار باشد.
می توان گفت هر آن چه را که در جهان کنونی می بینیم
از پهنه ای کوچک تر از یک میلیاردیم یک ذره ی پروتون
و هتا کوچک تر از آن گرفته شده است و سپس مهبانگ
رخ داده و جهان کنونی ما پدیدار شده است.

بن مایه:تارنمای فوکوس
نکته:مهبانگ=بیگ بنگ=انفجار بزرگ

۱۱-۱-۲۵۷۴ پارسی

کمپین جاوا اسکریپت آزاد

کمپین جاوااسکریپت آزاد،تلاشی است برای پذیراندن
و کشاندن سازمان ها به این که تارنماهایشان را
به گونه ای نسازند که کاربران واداشته شوند تا
برای دیدن تارنماهایشان ،نرم افزارهای ناآزاد
را به کار بگیرند.
جاوااسکریپت در ساخت منوها،دکمه ها،ویرایشگرهای
متنی و پخش کننده های شنیداری و در بخش هایی از
تارنماهاکاربرد دارد.
تارخوان ها(مرورگرها-براوزرها)به گونه ای پیکربندی
شده اند تا با جاوااسکریپت ناآزاد کار بکنند بی
آن که کاربر از این کارکرد آگاه باشد.
شما افزونه ی نواسکریپت(no script)را به تارخوان
خودتان بیفزایید،خواهید دید که بخش هایی از تارنماها
و تارنگارها کار نمی کنند و دچار نارسایی می شوند.
البته گمان نکنید که بدون کاربرد جاوااسکریپت
تارنماها به درد نخور خواهند شد و ساخت تارنماها
با دشواری روبرو خواهند شد،چرا که این گونه نیست.

باید گردانندگان و سازندگان تارنماها و تارنگارها
تشویق شوند تابه گونه ای نشود که کاربران برای دیدن
تارنماها و تارنگارها واداشته شوند تا نرم افزارهای
ناآزاد را به کار بگیرند.
و باید گام هایی برداشته شود تاجاوااسکریپت آزاد
جایگزین جاوااسکریپت ناآزاد شود.
این رویکرد برابر است با ارج نهادن به آزادی کاربران
و گسترش کاربرد نرم افزارهای آزاد.

بن مایه:تارنمای بنیاد نرم افزار آزاد
fsf.org

۱۱-۱-۲۵۷۴ پارسی

رژیم توتالیتر دینی در ایران در پی دستیابی به جنگ افزار هسته ای است

تا کنون باید فهمیده باشیم که به درازا کشیدن
گفت و گوهای هسته ای در این چندین و چند سال
از سوی خودکامگان دینی در ایران به سود رژیم
توتالیتر دینی است تا زمان بخرند برای ساخت
جنگ افزار هسته ای.
رژیم سرکوبگر دینی در ایران از زمان برسر کار
آمدنش تا کنون آیا به جز سرکوب،شکنجه،آزادی ستیزی
سانسور و خودکامگی دستاورد دیگری هم داشته است؟
خوب این همه پای فشاری و هزینه های سرسام آور
از سوی یک رژیم توتالیتر و آزادی ستیز برای
فناوری هسته ای و کارهای شک برانگیز در زمینه ی
فناوری هسته ای برای چیست؟
مردم ایران هم که همیشه در برابر بیدادگری ها
و سرکوب خاموش بوده اند و هیچ گاه دم بر نیاورده اند
و اکنون به جایی رسیده ایم که جهان ایران را
کانون تروریسم می داند که البته تا اندازه ای هم
درست می گویند.
به راستی چه نیک گفته اند که:از ماست که بر ماست.
ما هرچه می کشیم از نادانی و ناآگاهی است و نه چیز دیگر
و تا زمانی که مردم ایران به درک و فهم درستی از
آزادی نرسیده باشند و با مفاهیم آزادی بیگانه باشند
گمان نکنم که به این زودی ها ایران رنگ آزادی
را به خودش ببیند.

۱۱-۱-۲۵۷۴ پارسی

آمار کاربران سیستم های کنشگر(عامل) گوناگون برای رایانه های رومیزی در سال ۲۰۱۴

ویندوز هفت ۵۵/۰۲ درسد
ویندوز ایکس پی ۱۵/۷۳ درسد
او اس ایکس(مک)۸/۷۳ درسد
ویندوز۸/۱ نزدیک به ۷/۱۱ درسد
ویندوز ویستا۳/۴۲ درسد
گنو/لینوکس ۱/۳ درسد
سایر ۱/۲۶ درسد

البته این آمار ،میانگین جهانی در سال ۲۰۱۴ است.

در این جا هم شمار کاربران ایرانی سیستم های کنشگر(عامل)
گوناگون برای رایانه های رومیزی را می آورم.

ویندوز هفت ۶۰/۲۷ درسد
ویندوز ایکس پی ۲۴/۲ درسد
ویندوز هشت ۷/۶۹ درسد
ویندوز ۸/۱ نزدیک به ۴/۹۷ درسد
او اس ایکس(مک)۰/۹۷ درسد
گنو/لینوکس ۰/۶۱درسد
ویندوز ویستا ۰/۵۶ درسد
سایر ۰/۷۳ درسد

بن مایه:
gs.statcounter.com

۱۰-۱-۲۵۷۴ پارسی