هلیوم موجود در اتمسفر

آفرینش گرایان می گویند که اندازه گیری گاز هلیوم در
اتمسفر(جو)نشان می دهد که زمین جوان است و اگر آن گونه
که زمین شناسان می گویند زمین دیرین تر باشد باید
هلیوم بیش تری در کارباشد چرا که برآمده از اورانیوم است.

پاسخ این است که هلیوم به کاررفته در بالون ها و…یک
گاز بسیار سبک است که به سادگی از جو زمین می گریزد
و به اسپاش(فضا) می رود(مانند هیدروژن)و نمی تواند
در یک جا بماند و یک توده در اتمسفر بسازد و انبوه باشد.

۹-۱۲-۲۵۷۳ پارسی

زن ستیز بودن خمینی

خمینی در هفدهم مهر ماه سال ۱۳۴۱ در تلگرافی به شاه
می گوید:

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
پس از اهدا تحیت و دعا به طوری که در روزنامه ها منتشر
است،دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رای
دهندگان و منتخبین شرط نکرده است و به زن ها حق رای
داده است و این موجب نگرانی علما اسلام و سایر طبقات
مسلمین است.
برخاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام
دین مبین اسلام و آرامش قلوب است.
مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت
مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی
و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.

بن مایه:صحیفه ی نور،پوشینه ی نخست،رویه ی ۷۸
———————————————-
یا در افته ای(موردی) دیگر،خمینی در صحیفه ی نور
در پوشینه ی نخست،رویه ی ۱۱۸ می گوید:

شما ببینید بیست و چند سال از این کشف حجاب مفتضح
گذشته است.
حساب کنید چه کرده اید؟زن ها را وارد کردید در ادارات
ببینید در هر اداره ای که وارد شده اند،آن ادراه فلج
شد،فعلا محدود است،علما می گویند توسعه ندهید
به استان ها نفرستید،زن ها اگر وارد دستگاهی شدند
اوضاع را به هم می زنند،می خواهید استقلال تان را
زنان تامین کنند؟!کسانی که شما از آن ها تقلید می کنید
دارند به آسمان می پرند و شما با زنان ور می روید!!!
————————————
به گفته های خمینی بنگرید،سخنانش آیا بچه گانه نیست؟
هتا(حتی)جمله بندی سخنانش نیز لنگ می زند.

۹-۱۲-۲۵۷۳ پارسی

کدام یک را برگزینیم و کدام ها را نه؟

بیایید،بیانگاریم که خدا و جهان پسینی هم در کار باشد
اگر ما ازترس رفتن به دوزخ و این که اگر خدا را نپرستیم
در جهانی دیگر از سوی خدا آزار خواهیم دید
به دروغ هم که شده او را بپرستیم و به او باورمند باشیم
این باور دروغین و ساختگی چه بهره ای می تواند داشته باشد؟
آیا باید برای این که خدا از دستمان خشمگین نشود
و شادمان باشد ،همواره در برابر این خدای خودبرتر بین
دولا و راست شویم و او را بپرستیم؟
این همه دین و خدا در سراسر تاریخ داشته ایم کدامشان
راست است و کدامشان دروغ؟
کدام یک را برگزینیم و کدام ها را نه؟

۸-۱۲-۲۵۷۳ پارسی