نقش ژن ها و ساختار ژنی در این میان، بسیار پررنگ است

خیلی می شنوم که می گویند مهر مادری و مهر پدری یک چیز
دیگری است گویی که خودشان در این مهرورزی و آتفه ای که دارند
نقشی سد در سدی دارند،نه هیچ هم اینجور نیست و نقش ژن ها
و ساختار ژنی در این میان بسیار پررنگ است و بی آنکه خود فرد
متوجه شود بخش زیادی از چنین مهرورزی هایی را درباره ی
همخون های خودش انجام می دهد.
تلاش ژن ها همیشه برای زنده ماندن و پایدار ماندن و زیاد شدن است
البته تا اندازه ای که زیست ژنی آسیب نبیند.
هتا خود باکتری ها که دارند در پیکر خود ما و در اندام هایمان
زندگی می کنند هنگامی که شانس زیادی برای زنده ماندن
در پیکر یک آدم تندرست داشته باشند یک همزیستی خوبی را با ما
خواهند داشت ینی هم ما و هم باکتری ها سود خواهند برد
و بازی برد-برد در جریان خواهد بود ولی همین که کسی ناتوان
و پیر و فرسوده و آسیب پذیر شود همین باکتری ها در تلاش
برای این خواهند بود تا بیشترین کنش ها را برای زنده ماندن داشته باشند
ینی روند بازی به سوی برد-باخت کشانده خواهد شد تا باکتری ها
بیشترین سود را بکنند و اینجا است که باکتری ها نقشی زیانبار
به خودشان می گیرند.

۲۰-۷-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements

تنها نمره ای که می توان به چنین پرسش هایی داد

یاد سخنی از ریچارد داوکینز افتادم که به راستی چه زیبا گفته است
که هر پاسخی به پرسش هایی مانند اینها که:
ما از کجا آمده ایم؟
ما چه هستیم و چرا هستیم؟
تا پیش از تلاش های داروین برای پی بردن به خاستگاه گونه ها
تقریبن ارزشی ندارند و شاید تنها نمره ای که می توان به
چنین پرسش هایی داد این باشد که گفته شود:
پرسش های این چنینی تا پیش از تلاش ها و یافته های داروین
تنها می توانند ارزشی تاریخی داشته باشند.

نکته:
در این یادداشت ، کوشیده ام تا اشاره ای به دیدگاه ریچارد داوکینز
درباره ی چنین پرسش هایی داشته باشم و این یادداشت، رونوشتی
مستقیم از دیدگاه ایشان نیست،بلکه آن چیزی است که یادداشت
کرده ام و به یاد دارم.

۲۰-۷-۲۵۷۸ پارسی

آیا گرفتن آزمایش قند خون، یک فریبکاری و ترفندی برای شناسایی بیماران ایدزی بوده است؟

همین چند روز پیش بود که خبرهایی پخش شد درباره ی اینکه
در یک روستایی در لردگان ، نزدیک به دویست تا سی سد تن
دچار بیماری ایدز شده اند که سخن پراکنی هایی چند از سوی
مهره های رژيم ننگین اسلامی، خشم شماری از مردم
را برانگیخت تا به آنجا که به خیابان ها آمدند تا واکنش تندی
به این سخن پراکنی ها نشان دهند.
نکته ای که در این میان باید به آن اشاره شود این است که
گویا گزارش هایی از آمار بالای دچار شدگان به بیماری ایدز
در آن روستا پیش از این در دست بوده است که از سوی
اداره ی بهداشت برای شناسایی و وارد لیست کردن این بیماران
یک کسی را به خانه ی بهداشت روستا فرستاده بودند تا با
این ترفند که دارد از روستایی ها آزمایش قند خون می گیرد
بیماران ایدزی را شناسایی کند.
خب، اگر این دیدگاه و گمانه زنی درست باشد ینی که اداره ی بهداشت
زورکی و با فریبکاری داشته است از این روستاییان
آزمایش پزشکی می گرفته است که بی شک این کار
نمی تواند کاری اخلاقی بوده باشد.

۱۸-۷-۲۵۷۸ پارسی

چه کسی گفته است که من دارم خودم را برای کسانی که نمی خواهند بدانند و بفهمند،خسته می کنم؟

یکی می گفت خودت را برای این مردم خسته نکن،اینها ارزشش را ندارند
خب چه کسی گفته است که من دارم خودم را برای کسانی که
نمی خواهند بدانند و بفهمند،خسته می کنم؟
من نخست برای خودم و سپس برای سایر آزادی خواهان است که
دارم می نویسم و زمان و توان در این راه می گذارم و البته در راه
رسیدن به آزادی نیز خیلی تلاش و مبارزه کرده ام.
هیچ دوست ندارم با کسانی به گفت و گو بنشینم که ارزش
گذاشتن زمان و توان را ندارند، چون هر اندازه هم که تلاش
برای روشن کردن آنها بشود،بیهوده خواهد بود و تنها نتیجه ی
یک چنین گفت و گوهایی،خستگی و سردرد خواهد بود.

۱۸-۷-۲۵۷۸ پارسی