آفریدن سکوت و خلوتی گورستانی در روز برگزاری انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی

داشتم نوشته ای را از کمپین سفارت سبز در تارنمای ایران پرس نیوز می خواندم
که نکته های جالبی را در این نوشته دیدم و بسیار شادمان از این هستم
که می بینم کسان دیگری هم هستند که با من درباره ی بایکوت سراسری
و گسترده ی انتخابات نمایشی رژیم ننگین اسلامی ، همنوا هستند.
نکته ی باارزشی که در این نوشته دیده میشود این است که برای
رهایی یافتن از چنگال رژیم ننگین اسلامی می بایست این انتخابات قلابی
را بایکوت کنیم و یک سکوت و خلوت گورستانی در روز برگزاری انتخابات فرمایشی
پدید بیاوریم.
به راستی هم که این راه یکی از کم هزینه ترین راه هایی است که می توانیم
آن را بیازماییم ولی این که انتزار این را داشته باشیم که همه ی ایرانیان
دست به بایکوت انتخابات نمایشی رژيم ننگین اسلامی بزنند
انتزار بیهوده ای است ولی میتوانیم امید به این داشته باشیم
که درسد بالایی از مردم با شرکت نکردن در این انتخابات قلابی
پاسخی روشن به رژیم ننگین اسلامی بدهند.
من خودم باور دارم که اگر هتا چهل و پنج درسد از ایرانیان این
نمایش انتخابات را بایکوت بکنند ما تا اندازه ی زیادی خواهیم توانست
که به هدفمان برسیم ولی اگر آمار بایکوت کننده ها به بالای
پنجاه درسد برسد آن هنگام خواهد بود که رژیم ننگین اسلامی
به ترس و لرز خواهد افتاد.

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

سعید زینالی،شهرام زنجانی و خیزش دانشجویی کوی دانشگاه

گفته می شود کسانی که همراه با سعید زینالی در خیزش
دانشجویی کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ ناپدید شده اند
شمارشان هفت تن ، بوده است.
خانواده های این ناپدید شدگان چون زیر فشار سازمان های
سرکوبگر و امنیتی رژيم ننگین اسلامی بوده اند و هستند
چندان پیگیر چرایی ناپدید شدن فرزندانشان نشده اند.
شهرام زنجانی یکی دیگر از ناپدید شدگان آن زمان است که
هیچ آگاهی از او در دست نیست.
خیزش دانشجویی در کوی دانشگاه تهران در سال۱۳۷۸ در
واکنش به بسته شدن روزنامه ی سلام پا گرفت.
روزنامه ی سلام در پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۸ نامه سعید امامی
را که در پیوند با سرکوب رسانه ای بود را چاپ کرد.
در کشتارهای زنجیره ای دهه ی ۱۳۷۰،شمار زیادی از
آزاداندیشان و دگراندیشان از سوی سازمان های امنیتی
رژيم ننگین اسلامی، کشته شدند.
در رخدادهای کوی دانشگاه در سال۱۳۷۸ گروه تروریستی
انسار هزب الله به داخل کوی دانشگاه یورش بردند و بسیاری
از دانشجویان را لت و پار و شمار زیادی از آنان را نیز
بازداشت کردند.
در بیستم تیرماه همان سال نیز در دانشگاه تبریز، درگیری های
گسترده ای رخ داد که به کشته شدن مهمد جواد فرهنگی انجامید.

در تازش به کوی دانشگاه تهران و سرکوب دانشجویان
در سال ۱۳۷۸ کسانی چون سردار نجات(مهمد هسین زیبایی نژاد)
فرمانده سپاه تروریستی ولی امر،به همراه سردار نقدی
سردار ذوالقدر و ….. نقش داشتند.

و اکنون پدر سعید زینالی را این نیروهای سرکوبگر رژيم ننگین
اسلامی به باد کتک گرفته اند و لت و پارش کرده اند.
پدری پیر و بیمار که پیگیر سرنوشت پسرش است و به
دادخواهی برخاسته است.
پیش تر ها نیز مادر سعید زینالی(بانو نقابی) و خواهرش
زیر فشار دستگاه سرکوب رژيم ننگین اسلامی بوده اند.

بن مایه:
این نوشته را در جایی یادداشت کرده بودم که زمان نوشته شدن
آن بر میگردد به زمانی که نیروهای امنیتی رژیم ننگین اسلامی
پدر زینالی را به باد کتک گرفته بودند که تاریخش به چندین ماه
پیش باز می گردد(زمان درستش را نمیدانم).
در این نوشته از تارنمای آمد نیوز کمک گرفته شده است و
بخشی از این نوشته نیز از زبان همسر نسرین ستوده
رضا خندان می باشد.

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

مگر میشود که هدفی نداشته باشم؟

من، یک خداناباور هستم و گمان کنم هر کسی که نوشته هایم را
خوانده باشد این را می داند.
آیا من هدفی در زندگی ام ندارم؟
آیا من انسانی بی هدف هستم؟
از دید دیندارها و خداباورها ، همه ی خداناباورها آدم های بی هدفی هستند
ولی هیچ هم این گونه نیست،مگر میشود که هدفی نداشته باشم
و همین جور الکی در وبلاگم، بنویسم؟
شاید هدف این دیندارها ، دولا راست شدن در برابر خدای اثبات نشده
و پاسداری از مشتی باورهای مقدس و بیهوده باشد ولی هدف من
چیزی بسیار فراتر از این کارهای نابخردانه می باشد.
سوزش این ها برای این است که نمی توانند ببینند که کسانی دارند
در میانشان زندگی می کنند که ناهم اندیش با آن هایند
به ویژه در کشور اشغال شده ای همچون ایران که اسلامگرایان
ایران را به زندانی بزرگ تبدیل کرده اند،هر گونه دگراندیشی
می تواند بهای سنگینی داشته باشد و برای همین هم ما
دگراندیشان ایرانی روی به زندگی پنهانی آورده ایم.
تروریسم اسلامی، وجود هیچ دگراندیش و ناهم اندیشی
را تاب نمی آورد ولی بی خود کرده اند مگر همه چیز باید
به خواست آنان باشد؟
گستاخی و پررویی مافیای اسلام را پایانی نیست
تو گویی که باید همه ی ساکنان ایران، باور به اسلام داشته باشند
من از این که ویروس اسلام را چند سالی است از ذهنم پاک کرده ام
بسیار خشنود هستم،این که دیگر ذهنم جولانگاه ویروس های ذهنی
همچون باورهای دینی نیست،برایم آرامش دهنده است.

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی

خبری بسیار ناخوشایند برای رژیم ننگین اسلامی و گروه تروریستی هزب الله لبنان

در خبرها آمده است که نیروهای ارتش اسراییل یک انبار مهمات دولت ایران
را که در نزدیکی فرودگاه دمشق و در کنترل نیروهای سازمان
تروریستی هزب الله لبنان بود را نابود کرده اند.
گفته میشود این نابود سازی از سوی نیروی هوایی اسراییل
انجام شده است.
این هم یک خبر خوش برای ما و خبری بسیار ناخوشایند برای
رژیم ننگین اسلامی و گروه تروریستی هزب الله لبنان.

۷-۲-۲۵۷۶ پارسی