این فرد آن اندازه پرت بود که به من پیشنهاد کرد تا بروم کتاب یکی از این اسلامگراهای کراواتی را بخوانم

به یکی گفتم که سهراب سپهری گفته است که سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدایی داشته باشم
و یا برشی از سروده ی سهراب سپهری را درباره ی آن دختری که پای درختی نشسته بود و داشت
فقه می خواند را برای این فرد گفتم و این فرد آن اندازه پرت بود که به من پیشنهاد کرد تا
بروم کتاب یکی از این اسلامگراهای کراواتی را بخوانم تا ذهن و فکرم بازتر شود
من هم ماندم که چه بگویم چون ایشان نگرفته بود که من داشتم چه می گفتم.

۲۳-۹-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

اینجوری نبوده است که امیر کبیر یک فرشته ی زمینی بوده باشد

بسیار می بینم که امیر کبیر را می ستایند و از او می نویسند و خیلی بزرگش می کنند
ولی در میان این سخنان، هیچ اشاره ای به این نمیشود که همین امیرکبیر در زمان سرکوب
و شکنجه و کشتار بابی ها نقش ویژه ای داشت و گوش به فرمان آخوندها شده بود.
اینجوری نبوده است که امیر کبیر یک فرشته ی زمینی بوده باشد و از این دست کارها
نیز در کارنامه ی او هست که بی شک یک کارنامه ی بد برای اوست.
درباره ی شاهان قاجار هم اگر چیزی نگویم بهتر است چون یکی از تاریک ترین
و ننگین ترین برش های تاریخ ایران را همین شاهان قاجار رقم زده بودند البته با
کمک دم و دستگاه دین و به سرکردگی آخوندها.

۲۳-۹-۲۵۷۷ پارسی

آن بازیگری که به شاپرک شجری زاده واکنش تندی نشان داده است را با این رفتارش نمیتوانم چیزی به جز یک هنربند به شمار آورم

این هنربندهای پول بگیر رژيم ننگین اسلامی این روزها شده اند نماد مبارزه
و همه را کوچک و خودشان را چنان بزرگ می انگارند که نگو و نپرس.
اینکه یک هنربند یک زمانی مچ بند و یا دستمال سبز به دستش بسته و
چندتا جمله ی گنده گنده گفته است ، دلیلی برای بزرگ بودن اوست؟
رنگ سبز شاید رنگ این سبزهای هوادار موسوی باشد ولی هیچ گاه
رنگ من نبوده است.
لابد این هنربند، کارت سبز آمریکا را هم دارد؟ و برای این دارد جوش می خورد که
شماری از ایرانیان از بایکوت های اقتسادی آمریکا به روی رژيم ننگین اسلامی
پشتیبانی می کنند،خب ایشان باید هم نگران باشد چون پس از سرنگونی
رژيم ننگین اسلامی اینها این سفره ای را که پهن بوده و گرداگردش نشسته
بودند و بخور بخور راه انداخته بودند را از دست خواهند داد.
این هنربند بهتر است به جای گیر دادن به شاپرک شجری زاده ، برود به
خامنه ای تروریست یا به قاسم سلیمانی تروریست و
یا به روهانی بنفش(آخوند بنفش)تروریست و یا به موسوی
و کروبی که همگی دست بالایی در کشتار دگراندیشان داشتند،گیر بدهد.
در زندگی ام یکبار بیشتر این بازیگر را در فیلم ها ندیده ام و البته آن یکبار
هم که او را در فیلمی دیده بودم، تا همین یکسال پیش نام این بازیگر را نمی دانستم.
شاپرک شجری زاده، با برداشتن روسری از سرش کار بزرگی انجام داد
وخشم کوکلاکس کلان های اسلامی را برانگیخت
کاری که کمتر کسی جرات انجامش را در ایران اشغالی دارد.
در اینجا نامی از این بازیگر نبردم چون تاکید من بیشتر بر روی
شاپرک شجری زاده و بزرگتر کردن و پررنگ تر کردن نام ایشان بود
چون آن بازیگری که به شاپرک شجری زاده واکنش تندی نشان داده است
را با این رفتارش نمیتوانم چیزی به جز یک هنربند به شمار آورم.
من با اینکه سخنان شاپرک شجری زاده درباره ی بایکوت های اقتسادی
و سیاسی آمریکا به روی رژيم ننگین اسلامی،چرا این بازیگر را به خشم
آورده است،کاری ندارم ولی اتمینان دارم که این بایکوت های سنگین
و روزافزونی که روی رژيم ننگین اسلامی است،بسیار سودمند خواهد بود
و کار را برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی آسانتر خواهد کرد و چه چیزی از این بهتر؟

۲۳-۹-۲۵۷۷ پارسی

درخشش کژدم ها در زیر نور فرابنفش

در خون انسان ها، آهن هست و این به انتقال اکسیژن کمک می کند
ینی گویچه های سرخ در خون ، دارای آهن هستند و خون انسان به رنگ سرخ می باشد
ولی در خون کژدم ها نشانی از آهن نیست بلکه به جای آن مس هست و خون این جانور
نیز به رنگ آبی گرایش دارد و البته در خون کژدم ها یک ماده ی شیمیایی هم هست که
به دلیل بودن همین ماده شیمیایی در پیکر کژدم ها است که اگر نور فرابنفش به آنها بتابد
در زیر نور فرابنفش خواهند درخشید.

۱۷-۹-۲۵۷۷ پارسی