تابش کیهانی ریزموج پس زمینه

تابش کیهانی ریزموج پس زمینه، همان تابش برجای مانده از جهان داغ و فشرده ی
نخستین است که تک زمانی پس از انفجار بزرگ، وجود داشته است
جهان در فرآیند گسترش،رفته رفته خنک شد تا جایی که از آن تنها تابشی اندک
برجا مانده است که امروز می توانیم آن را ببینیم این ریزموج ها تنها می توانند
یک خوراکی را تا دمای منفی ۲۷۰ درجه ی سانتی گراد گرم کنند.
این تابش کیهانی ریزموج پس زمینه درست از همان جنس ریزموج هایی است
که یک مایکروفر آشپزخانه به کمک این ریزموج ها است که می تواند دمای خوراکی ها
را بالا ببرد، البته تابش کیهانی ریزموج پس زمینه ، بسیار بسیار کم توان تر از
ریزموج های مایکروفر آشپزخانه است.
کسانی که تلویزیون آنالوگ در خانه دارند یا تجربه ی داشتن تلویزیون های آنالوگ
و قدیمی را دارند می دانند که اگر کانال تلویزیون را روی یک کانال بی استفاده
تنزیم کنند، با برفک زدن نمایشگر تلویزیون روبرو خواهند شد که درسدی از این
برفک از همین تایش کیهانی ریزموج پس زمینه سرچشمه گرفته است .
خوب است بدانیم که دو دانشمند از آزمایشگاه بل که در تلاش بودند
تا نویز آنتن رادیویی خود را کم و یا آن را از میان ببرند،برای نخستین بار
توانسته بودند تا به بودن این تابش پی ببرند.

بن مایه:
از رشته یادداشت هایی که از کتاب های استفان هاوکینگ برداشته ام.

۲۳-۷-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

و این پرسش ، دو روز است که من را درگیر خودش کرده است

پریروز داشتم از شبکه ی چهار تلویزیون، برنامه ی چرخ را می دیدم که
مهمانان برنامه، درباره ی ماده ی تاریک گفت و گو میکردند که البته سرم گرم
کار دیگری شد و نتوانستم به جز چند دقیقه ی نخست، همه ی برنامه را ببینم.
البته من فیزیکدان نیستم ولی می خواهم دیدگاه خودم را بگویم
تا آنجایی که من می دانم فزا و زمان به هم وابسته هستند ینی این دو در هم تنیده شده اند
ینی یکی بدون آن دیگری وجود ندارد و این را هم می دانم که ساختار فزا و زمان
میتواند کش بیاید و خم شود البته این را نمی دانم که آیا ساختار فزا و زمان می تواند
فشرده و چگال شود؟اگر چگال شدن ساختار فزا و زمان شدنی باشد آیا این چگال شدن
و فشرده شدن ساختار فزا و زمان می تواند اثری همچون اثر ماده ی تاریک
از خودش بر جای بگذارد؟
و این پرسش ، دو روز است که من را درگیر خودش کرده است.

۲۳-۷-۲۵۷۷ پارسی

البته که این داستان ها همگی افسانه و سخنانی گزافه اند

آیا میشود پذیرفت که موسایی بود که توانسته بود دریا را به دو نیم کند؟
آیا میشود پذیرفت که پیامبر اسلامی بود که سوار بر الاغی بالدار شده
و به گشت و گذار در کیهان پرداخته بود؟
آیا میشود پذیرفت که پیامبر اسلامی بود که ماه را توانسته بود به دو نیم کند؟
آیا میشود پذیرفت که امام زمانی هست که بیش از هزار و چندی سال است که
درون چاه است و ناگهان پیدا و آشکار خواهد شد؟
آیا میشود پذیرفت که ایسا مرده ها را ناگهان زنده میکرد؟
البته تا جایی که می دانم برخی ایسا را خود خدا و برخی او را
فرزند خدا می دانند،به هر روی اگر ایسا آنی که می گویند بود
چرا دشمنان ایسا به آسانی توانستند او را بکشند؟پس کجا است آن خدا
پس کجا است آن توان و نیروی خدا؟
می گویند سلیمان پیامبر،فرمانروای همه ی جنبندگان بر روی زمین بود
می گویند هتا زبان همه ی جانوران را می دانست و می توانست به همه
دستور بدهد که این کار را بکن و آن کار را نکن، این ینی او یک دیکتاتور بوده است.
چرا پیامبری و امامی و رهبری باید بیاید و خودش را فرمانروای من بداند
هنگامی که من یک آزادی خواه هستم و به آزادی باور دارم؟
البته داستان هایی که در بالا به آن ها اشاره کردم همگی افسانه
و سخنانی گزافه اند.
به راستی اگر کسی این چیزها را بپذیرد و از همه بدتر به این چیزها باور داشته باشد
دیگر نمیتوان از او انتزار داشت که به چیزهای چرت و پرت تر از این چیزها
باور پیدا نکند.

۲۱-۷-۲۵۷۷ پارسی

هر اندازه که دانش و تجربه و فناوری پیش می رود و آگاهی بیشتر میشود

تلویزیون و رادیوی رژيم ننگین اسلامی را باز می کنی و می شنوی که می گوید
این هسین کیست که جهان دیوانه ی اوست؟
البته این برشی است از یک سروده ی سوگوارانه درباره ی هسین و ماجرای آشورا.
افزون بر این ، دین باورها در ایران یک سخنی دارند که همیشه هم آن را تکرار می کنند
و می گویند که کافر همه را به کیش خود پندارد البته منزور از این واژه ی کافر
اگر پیروان سایر دین ها باشد، این سخن می تواند درست باشد چون پیرو هر دین
پیروان همان دین را هم اندیش با خودش می داند ولی اگر منزور از این واژه ی کافر
ناباوری به خدا و دین و ایده های فراهسی و فرا ادراکی باشد، این سخن نادرست است
چون من بی خدا ،هیچگاه نگفته ام که پیرو این دین و یا پیرو آن دین، بی خدا است
پیروی از یک اندیشه و دیدگاه تا زمانی درست است که آن اندیشه و دیدگاه
آینده نگرانه و پیشبرانه باشد.
این که می گویند جهان، دیوانه ی هسین است را نمی دانم از کجا می گویند؟
ینی همه ی مردم زمین در روز آشورا سوگوار هسین اند؟بی آنکه خودشان بدانند؟
به راستی هر اندازه که دانش و تجربه و فناوری پیش می رود و آگاهی بیشتر میشود
این نوشته های دینی و باورهای دینی،خنده دار بودن و نابخردانه بودن خود را
بیشتر به نمایش می گذارند.

۲۱-۷-۲۵۷۷ پارسی