در خواب دیده بودم که رژيم ننگین اسلامی به دنبال ترور کردن دونالد ترامپ است

ماه ها پیش در تارنمای بالاترین در زیر لینک چندتا از کاربران بالاترین
به خوابی که ماه های پیش دیده بودم اشاره کرده بودم شاید هم در اینباره
در این وبلاگ نوشته باشم و یادم نیست،به هر روی می خواهم درباره ی
خوابی که دیده بودم بگویم،در خواب دیده بودم که رژيم ننگین اسلامی
چنان از دست تسمیم های درست دونالد ترامپ به خشم می آید که
برای ترور دونالد ترامپ برنامه ریزی می کند که این ترور با شکست روبرو میشود
و پس از آن انگشت اتهام به سوی رژيم ننگین اسلامی نشانه می رود
و دونالد ترامپ فرمان درهم کوبیده شدن رژيم ننگین اسلامی را می دهد.
امروز در یکی از رسانه های رژيم ننگین اسلامی، خبری نوشته شده بود درباره ی اینکه
که فردی وارد یکی از اقامتگاه های دونالد ترامپ شده و آغاز به تیراندازی بی هدف کرده بود
دیدن این خبر من را بر آن داشت تا این خوابی را که ماه ها پیش دیده بودم
را در اینجا بازگو کنم.
البته از رژیم ننگین اسلامی هر کاری که بگویید بر می آید
این رژيم ننگین اسلامی با القایده در رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر
همکاری داشته است و بی شک چنین رژيم ننگینی هر کار دیگری را
هم اگر بخواهد می تواند انجام دهد ولی پیامدهای آن برایش بسیار سنگین خواهد بود.
پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، همه ی پرونده های تروریستی
رژيم ننگین اسلامی بیرون کشیده شده و یادآوری شده اند و این ینی
آمریکایی ها پرونده های تروریستی رژيم ننگین اسلامی را فراموش نکرده اند
و رژيم ننگین اسلامی نیز تاوان همه ی کارهای تروریستی اش را پس خواهد داد.

۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

کوه ها و کهکشان ها و گیتی هم بزرگ اند چرا از آنها نمی گویید؟

یک زمانی بود که برچسب مسلمانی به من زده بودند البته اینجور نبود که
این برچسب را خود خواسته داشته باشم بلکه از زمان زاده شدن
این برچسب را به زور به من زده بودند ، یک بچه ای که هنوز زاده نشده است
به او برچسب دینی می زنند،از زمان نوجوانی و کودکی ام سالها می گذرد
و اکنون نماز خواندن به کلی فراموشم شده است چون چند سال است
که تبدیل به آدمی سکولار شده ام که واژه هایی چون دین و خدا در زندگی ام
از بی ارزشترین چیزها هستند.
اکنون ماه رمزان یا همان ماه روزه داری است و من همچون روزهای گذشته
سه نوبت در روز خوراکی می خورم و چون هوا هم گرم تر شده است
آب و نوشیدنی زیادی می آشامم.
زمانی که پگاه هر روز، اذان از بلندگوهای مسجد پخش میشود
من در خوابی ژرف هستم و برایم هیچ اهمیتی ندارد که اذان دارد
پخش میشود،در نیمروز و شامگاه نیز اذان به زور از سوی
اسلامگراها از بلندگوهای مسجدها پخش میشود.
گوش من که نسبت به چرندهای دینی،ناشنوا است
و این دست چرندها برایم کوچکترین ارزشی ندارند.
چه کار کنم که در اذان با سدای بلند می گویند الله بزرگ است؟
کوه ها و کهکشان ها و گیتی هم بزرگ اند چرا از آنها نمی گویید؟
دانستن درباره ی این چیزها ارزشمندتر است یا دانستن درباره ی
خدایی پندارین؟

۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

همه ی این رخدادها نشانگر این است که آمریکا به دنبال سرنگونی و نابودی رژيم ننگین اسلامی است

سخنان دیروز مایک پومپه او را بگذارید در کنار سخنرانی دونالد ترامپ
درباره ی بیرون آمدن آمریکا از برجام و این دو رخداد را بگذارید در کنار
رخدادهای زنجیره ای درهم کوبیده شدن پایگاه ها
و انبارهای سپاه تروریستی پاسداران در سوریه.
همه ی این رخدادها نشانگر این است که آمریکا به دنبال سرنگونی و نابودی
رژيم ننگین اسلامی است ، در این برش زمانی آزادی خواهان ایرانی می توانند
این سیگنال را به دولت آمریکا بفرستند که نیروهای سکولار وفادار به آزادی و دموکراسی
آماده اند تا با پشتیبانی آمریکایی ها و در کنار آنها با رژيم ننگین اسلامی بجنگند
و در فردای آزاد سازی ایران اشغالی، یک بهترین هم پیمان و یک بهترین دوست
برای آمریکا باشند.

۱-۳-۲۵۷۷ پارسی

این تروریسم اسلامی است که باید گورش را از ایران گم کند

شگفتا که چه روزگاری شده است،اسلامگراها نه تنها ایران را اشغال کرده اند
بلکه با گستاخی به آدم می گویند که از ایران بروید بیرون.
کجا بروم؟ایران میهن من است، ایران زادگاه من است
این تروریسم اسلامی است که باید گورش را از ایران گم کند.
من ایرانی هستم و زادگاهم را دوست دارم و می خواهم که
در ایرانی آزاد زندگی کنم نه در ایرانی اسلامزده.

۱-۳-۲۵۷۷ پارسی