پرسش درباره ی آغاز و انجام جهان

استفان هاوکینگ در دهه ی ۱۹۷۰ تمرکزش را گذاشته بود روی سیاه چاله ها
و زمان زیادی را روی این کار گذاشته بود و آنگونه که استفان هاوکینگ در
کتابش(تاریخچه ی زمان)نوشته است، او در سال ۱۹۸۱در کنفرانسی که در واتیکان
درباره ی کیهان شناسی برگزار شده بود،شرکت می کند که پس از آن ، کشش و گرایش او به
پرسش هایی درباره ی آغاز و انجام جهان،دوباره زنده میشود.
ینی کلیسا،سده ها پس از دادگاهی کردن گالیله ،تسمیم گرفته بود که
کنفرانسی برگزار کند و از کارشناسان بخواهد که کلیسا را در زمینه ی
کیهان شناسی راهنمایی کنند.
در پایان این کنفرانس،شرکت کنندگان به دیدار پاپ می رسند و پاپ
به آنها می گوید که ایرادی ندارد که آنها درباره ی دگرگونی جهان
پس از انفجار بزرگ،پژوهش و کاوش کنند ولی نباید درباره ی خود
انفجار بزرگ،پژوهش کنند و بررسی انجام دهند چون به باور کلیسا
انفجار بزرگ همان آفرینش و کار خدا بوده است.
و بی شک چنین سخنانی از سوی پاپ، آدم خردگرایی همچون استفان هاوکینگ
را بیشتر و بیشتر به سوی پرسش هایی درباره ی آغاز و انجام جهان هل داد.

نکته: آفرینش گراها،واژه ی آفرینش را به جای پیدایش به کار می برند
و از به کار بردن واژه ی آفرینش، لذت می برند.

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

امیدوارم همه ی آزادیبانان مراقب خودشان باشند

می بینم که بانوی آزادیبان در وبلاگش ، نوشته است که از به روز نشدن
وبلاگم به شدت نگران شده است البته نگرانی ایشان را درک می کنم
در پاسخ به ایشان باید بگویم که گام نهادن در این راه، بازی کردن با جان خویش است
امکان دارد که امروز باشی و فردا نباشی چون یک آزادیبان هیچگاه نمی تواند
آرام بگیرد و خاموش باشد.
اگر سکوت کردم و ننوشتم ینی دارم در جایی دیگر و به روشی دیگر
برای رسیدن به آزادی مبارزه می کنم.
همین که نفس می کشم و هستم و می توانم روزهای به خاک سیاه نشستن
و خانه خراب شدن رژيم ننگین اسلامی را با چشمانم ببینم، این خودش
خیلی ارزشمند است.
شماره ی یک به من گفت:مراقب خودت باش
شماره ی دو به من نگفت که مراقب خودت باش
پس از مدتی شماره ی دو را دیدم و با هم گهگاهی گپ می زدیم
سپس او نیز به من گفت:مراقب خودت باش.
این ها را گفتم تا بدانید که شما نیز مراقب خودتان باشید چون روزهای
سرنوشت سازی در پیش است که روزگار بر رژيم ننگین اسلامی
تنگ خواهد شد و در آن هنگام، آزادیبانان در کف خیابان ها
مشت های آهنینشان را بر دهان تروریست ها خواهند کوبید.
من هیچ ترسی از این ندارم که ستون پنجم آزادی و دموکراسی و سکولاریسم
به شمار آیم و از آنجایی که کشور آمریکا،جهان آزاد را نمایندگی می کند
و دولت کنونی آمریکا به ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ از آزادی خواهان
و آزادیبانان ایرانی چه در پنهان و چه در پیدا پشتیبانی می کند،هیچ ترسی
از این ندارم که ستون پنجم ارزش های جهان آزاد به شمار آیم.
امیدوارم همه ی آزادیبانان مراقب خودشان باشند به ویژه بانوی آزادیبان
که با یک نوشته در وبلاگش، من را بسیار شرمنده کرده است ولی با این همه
در روز آزادسازی میهن و در روز جشن آزادی میهن، شاید شماری از ما آزادیبانان
نتوانیم در جشن آزادی میهن شرکت کنیم ، یک نمونه خودم، مگر خون من رنگین تر
از ستار بهشتی و زینالی و ندا است؟

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی

این جان کری و اوباما چه سودی در مماشات کردن با رژيم ننگین اسلامی داشتند و دارند؟

این جان کری و اوباما چه سودی در مماشات کردن با رژيم ننگین اسلامی
داشتند و دارند که هنوز هم گفت و گوهای جان کری با رژیم ننگین اسلامی
دنباله دارد؟آیا برای کشور آمریکا شرم آور نیست که جان کری می افتد به دنبال
رژيم ننگین اسلامی و به آن ها می خواهد اتمینان و دلگرمی بدهد
که تا پایان ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ تاب بیاورند؟
چرا نباید رژيم ننگین اسلامی سرنگون و نابود شود؟
دونالد ترامپ آمده است که رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران
را زمین گیر کند و گویا در آمریکا هستند گروه ها و کسانی که چنین چیزی را نمی خواهند.
تا دونالد ترامپ بر سر کار است باید کار رژيم ننگین اسلامی را یکسره کند
و باید آسمان آفتابی برای رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران، قیرگون شود.
ارتش اسراییل را ببینید که چگونه دارد پایگاه ها و لانه های تروریستی و موشکی
سپاه تروریستی پاسداران در سوریه را موشکباران و بمباران می کند،چون می داند
که رژيم ننگین اسلامی اگر جاپای خودش را در سوریه و لبنان و در نزدیکی مرزهای
کشور اسراییل استوار کند،اسراییل روی آرامش را به خود نخواهد دید.
هربار که پایگاه ها و لانه های موشکی و تروریستی سپاه تروریستی پاسداران
بمباران و موشکباران میشود،دل من خنک میشود چون می دانم که هیچ کجای کیهان
نباید برای تروریست ها جای امنی باشد.

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی

آقای سام قندچی،کوتاه نیاید و از تلاش دست برندارد و از پای ننشیند

آقای سام قندچی گرامی، در این چند روز گذشته باز هم دارد از ننوشتن می گوید
من از فروردین ماه سال گذشته تا کنون پیوسته و همیشه نوشته های سام قندچی
را دنبال کرده ام و دنبال می کنم.
آقای سام قندچی یکی از آن کم شمار ایرانیانی است که نوشته هایش را
دنبال می کنم چون نوشته های ایشان و تارنمایشان را روزنه ای از باریکه ی نور
در یک اتاق تاریک می دانم.
من از نوشته های ایشان درس های بسیاری گرفته ام به ویژه درباره ی فدرالیسم و
سکولاریسم و دموکراسی و آزادی و آینده نگری.
بارها در این وبلاگ گفته ام که من در برابر آزادی ستیزان و ستمگران
و به ویژه در برابر رژيم ننگین اسلامی و در برابر کوکلاکس کلان ها از هر جنس
خودم را یک آنارشیست می دانم و البته به شدت با کمونیسم و کشورهای تک هزبی مخالفم
و این از نوشته هایم روشن است چون من بارها و بارها کشور آمریکا را که جهان آزاد
را نمایندگی می کند ، ستوده ام و این را خوب می دانم که آزادی و دموکراسی
و سکولاریسم ، تنها راهی است که باید پیموده شود.
پیام من آزادیبان به آقای سام قندچی این است که کوتاه نیاید و از تلاش دست برندارد
و از پای ننشیند، در تلاش برای آزادی میهن و رسیدن به آزادی و دموکراسی و سکولاریسم
باید هزینه داد و این کار بزرگ بدون پرداخت هزینه، شدنی نیست.

۲۸-۶-۲۵۷۷ پارسی