گویی که دارند از زبان آزادی خواهان ایرانی سخن می گویند گویی که از جنس خودمان اند

تروریست های پاسدار و بسیجی خیال کرده اند که با کشتن
زنده یاد نوید افکاری می توانند آزادی خواهان ایرانی را بترسانند
دست کم من آزادیبان که نترسیده ام بلکه بیش از پیش جرات یافته ام
تا برای سرنگونی رژيم ننگین اسلامی تلاش کنم.
کافی است به سخنان آقای مایک پومپه او و آقای بنیامین نتانیاهو
نگاهی بیندازید گویی که دارند از زبان آزادی خواهان ایرانی سخن می گویند
گویی که از جنس خودمان اند.
اگر این ها تنها در اندیشه ی سود خودشان اند پس چرا بیش از
هر ایرانی ، دارند پرده از جنایت های رژيم ننگین اسلامی بر می دارند
تا رژيم ننگین اسلامی را در جهان رسواتر و بی آبروتر کنند؟
کافی است به این براندازان قلابی که در بیرون از مرزهای ایران اشغالی اند
بنگرید ینی این ها چه آدم های بی بخاری هستند و با بودن چنین کسانی
هیچ امیدی به سرنگون شدن رژيم ننگین اسلامی ندارم و تنها امیدم
به آزادی خواهان و دل به دریا زدگان ایرانی است که در درون مرزهای
ایران اشغالی دارند تاریک ترین روزهای تاریخ ایران را سپری می کنند.
هنگامی که براندازان ایرانی که به ویژه در بیرون از مرزهای ایران اشغالی اند
نمی توانند به یکپارچگی و سازماندهی برسند و سخنانشان خریدار ندارد
ینی که بود و نبودشان هیچ فرقی نمی کند ، کافی است به برخی شبکه های
اجتمایی نگاهی بیندازید آن هنگام خواهید دید که دولت کنونی آمریکا
و دولت کنونی اسراییل ، دارند سخنان کاربران آزادی خواه ایرانی را
گوش می دهند و برای دیدگاه ها و سخنان این کاربران زمان می گذارند
تا بررسی کنند ولی هیچ کدام از این رهبران دروغین آزادی خواه خارج نشین
هتا یک سدم کار این کاربرانی ایرانی را نمی توانند انجام دهند
و این ینی که سخنانشان هیچ بردی ندارد و البته که شنونده و خریداری هم ندارد.
دست کم آزادی خواهان ایرانی باید یک شورای رهبری و یا شورای هماهنگی
داشته باشند تا بتوانند مستقیم و رسمی با دولت هایی چون آمریکا
و اسراییل وارد گفت و گو شوند و زمان را به هیچ روی هدر ندهند.

۲۵-۶-۲۵۷۹ پارسی

بهترین گزینه برای پایان دادن به این سرکوبگری ها ، از میان رفتن رژيم ننگین اسلامی است

اینجا و آنجا می بینم که می نویسند که دولت آمریکا و دولت اسراییل
همدست رژيم ننگین اسلامی اند ولی اینجور نیست ینی دست کم
دولت های کنونی این دو کشور اینجور نیستند و نشان داده اند که
از خیزش و جنبش آزادی خواهان ایرانی پشتیبانی می کنند
درباره ی همین آقای نوید افکاری چه پیش از کشته شدن این
خیزشگر و چه پس از کشته شدن این خیزشگر ، هم دولت آمریکا
و هم دولت اسراییل ، کوشیدند با دادن پیام هایی ، هنگامی که همگان
سکوت کرده بودند این سکوت را بشکنند و اکنون نیز می بینم که
پس از کشته شدن زنده یاد نوید افکاری به دست تروریست های
پاسدار و بسیجی ، این دو دولت، پیام های همدردی می فرستند
و البته این پیام امیدوارانه را هم می دهند آنهم نه خیلی خیلی آشکار
که بهترین گزینه برای پایان دادن به این سرکوبگری ها
از میان رفتن رژيم ننگین اسلامی است.
همین که این دو دولت تا اینجا و در این سه-چاهار سال گذشته
آزادی خواهان ایرانی را تنها نگذاشته اند و کوشیده اند تا سدای
آزادی خواهان ایرانی شنیده شود،این خودش کلی ارزش دارد
و نباید ناسپاس بود و این کارها را نادیده گرفت.

۲۵-۶-۲۵۷۹ پارسی

اینها دیگر چه آزادی خواهانی هستند که هنوز چند گام بر نداشته اند که دلسرد و نا امید میشوند؟

اینها دیگر چه آزادی خواهانی هستند که هنوز چند گام بر نداشته اند
که دلسرد و نا امید میشوند؟
برای رسیدن به آزادی باید بسیار تلاش کرد آنهم تلاشی پیوسته
و خستگی ناپذیر نه اینکه با دیدن چند دشواری و سختی
جا زد و کار را نیمه کاره رها کرد.
نوید افکاری که یکی از خیزشگران امردادماه یا بهتر بگویم
که یکی از خیزشگران تابستان سال ۲۵۷۷ بود و دستگیر شده بود
همین دو روز پیش، زیر شکنجه های تروریست های پاسدار و بسیجی، کشته شد
با اینکه این رویداد بس ناگوار و اندوهبار بود ولی نباید دلسرد شد
چون کار تروریست های پاسدار و بسیجی ، کشتن و شکنجه کردن
و ترور کردن و دزدی و فساد و تجاوز است و اگر کاری به جز اینها را
انجام دهند باید شگفت زده شد.
نوید افکاری هایی هنوز هستند که به چیزی به جز آزادسازی
ایران اشغالی از چنگال کوکلاکس کلان های اسلامی ، نمی اندیشند
و با پی بردن به دردها و رنج هایی که آزادی خواهانی چون نوید افکاری در
شکنجه گاه های رژيم ننگین اسلامی کشید ه اند، گام هایشان را بیش از پیش
استوار بر می دارند تا هرچه بیشتر رژيم ننگین اسلامی را به سوی
سیاهچاله ی سرنگونی،هل بدهند.
خسته نباید شد و البته نباید هرگز ناامید شد چون این
چیزی است که رژيم ننگین اسلامی خواهان آن است
و می خواهد آزادی خواهان ایرانی را شکسته و دلسرد
و ناامید ببیند و البته کور خوانده اند چون دست کم من هستم
که هیچ دلسرد و یا ناامید نشده ام و می دانم که راه بس سخت
و دشوار است،در اوج ناامیدی همواره امید همراه من است و
شاید اینبار بخت با آزادی خواهان ایرانی یار شد و رژيم ننگین اسلامی
پیش لرزه های فروپاشی اش را خیلی زودتر از آنی که فکرش را می توان کرد
ادراک و دریافت کرد.

۲۵-۶-۲۵۷۹ پارسی

نیاز به برپایی شورای رهبری جبهه ی آزادی خواهان ایران

کژدم وبلاگ نویس چند مدتی بود که دیگر کمتر می نوشت
ولی این روزها می بینم که نوشته های خوبی در وبلاگش دارد
و این نشان می دهد که قلب ایشان هنوز هم برای برپایی ایرانی
آزاد می تپد.
ایشان را آدمی بسیار شایسته می دانم که می تواند برنامه های
خوبی برای آینده ی ایران داشته باشد، من از نوشته های ایشان
بسیار چیزها آموخته ام و شاید بتوانم بگویم که یکی از دنبال کنندگان
همیشگی نوشته های ایشان هم هستم با اینکه گاهی نوشته های
ایشان رنگ خشم و یا شاید خشونت به خودش می گیرد ولی باید
به این توجه داشت که در رویارویی با تروریست ها و سازمان های
تروریستی مانند سپاه تروریستی پاسداران ، که نمی توان با روی
خوش به مبارزه با سرکوبگری ها و شکنجه گری ها و قلدری های
آن ها رفت.
سپاه تروریستی پاسداران با کشتن آقای نوید افکاری می خواهد
بگوید که آماده است تا همه ی آزادی خواهان ایرانی را بکشد
و سر به نیست کند و این پیامی بسیار آشکار و روشن است.
خب هنگامی که سپاه تروریستی پاسداران آشکارا خوی وهشی گری
خودش را به نمایش می گذارد آیا زمان آن نرسیده است که شورای
رهبری جبهه ی آزادی خواهان ایران ، پایه ریزی شود؟
من تنی چند از ایرانیان آزادی خواه را شایسته ی بودن در
شورای رهبری جبهه ی آزادی خواهان ایران می دانم
برای نمونه کسانی چون:
ایرج مسداقی،کژدم،سام قندچی، پرچی زاده

ینی از آنجا که نوشته های این ها را خوانده ام و با خت فکری
این ها آشنا هستم و می دانم که با همه ی توان و یا کمبود هایی که
هر کدام دارند می توانند شورای رهبری جبهه ی آزادی خواهان ایران
را به پیش ببرند.
البته کسان دیگری هم هستند که می توانند به این پهرست افزوده شوند
برای نمونه،ابدوالستار دوشوکی،مجید محمدی و البته بانو الی نژاد
یا همان بانوی موفرفری شناخته شده که شاید گاهی با کارهای ایشان
مخالف بودم ولی اکنون مخالف نیستم و ایشان را کسی می دانم که توانسته است
کارهای بسیار ارزشمندی را در زمینه ی آزادی های پایه ای زنان انجام دهد.

نکته:
نشانی وبلاگ کژدم
kajdoum1.blogspot.com
نشانی تارنمای آقای سام قندچی
ghandchi.com
نشانی تارنمای آقای ایرج مسداقی
irajmesdaghi.com
نشانی برگه ی توییتری بانوی موفرفری،بانو الی نژاد
twitter.com/AlinejadMasih?p=s
نشانی برگه ی توییتری آقای پرچی زاده
twitter.com/rezaparchizadeh?p=s

نوشته های آقایان مجید محمدی و ابدوالستار دوشوکی را هم
از تارنمای پژواک ایران دنبال می کنم که فکر نمی کنم
وبلاگی برای خودشان داشته باشند که اگر نشانی وبلاگ یا تارنما
یا ایمیل و اکانتی را داشتند و پیدا کردم به این نوشته خواهم افزود.

۲۳-۶-۲۵۷۹ پارسی