برجام هتا ارزش این را ندارد که پاره شود

این که دولت دونالد ترامپ چه تسمیمی درباره ی برجام گرفته است
را کسی نمی داند،دونالد ترامپ در زمان نامزدی اش برای
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته بود که اگر رییس جمهور آمریکا شود
برجام را پاره خواهد کرد و اکنون ایشان به جایگاه ریاست جمهوری تکیه زده
ولی هنوز برجام را پاره نکرده است.
شاید دونالد ترامپ هیچگاه برجام را پاره نکند چون برجام
هتا ارزش این را ندارد که پاره شود ،به اهتمال زیاد آمریکا
از برجام بیرون خواهد آمد و آن هنگام، روزی دردناک برای
رژيم ننگین اسلامی خواهد بود.
پیش از بیرون آمدن آمریکا از برجام،هتمن باید راه های دسترسی زمینی
رژيم ننگین اسلامی از خاک اراق به خاک سوریه،بسته شود.

۱-۷-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

کاش رییس جمهوری همچون دونالد ترامپ داشتیم

من در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری رژيم ننگین اسلامی
شرکت نکرده ام و هیچگاه هم شرکت نخواهم کرد
من ، آخوند بنفش و یا هر رییس جمهور گماشته شده ی دیگر را
رییس جمهور خودم نمی دانم چون رژيم ننگین اسلامی را به رسمیت نمی شناسم.
کاش ایران نیز کشوری آزاد بود و رییس جمهوری همچون دونالد ترامپ داشتیم
که هدفش ساخت و پیشرفت ایران می بود.

۱-۷-۲۵۷۶ پارسی

جمهوری آرتساخ یک سرزمین مستقل و آزاد است

جمهوری آرتساخ یک سرزمین مستقل و آزاد است و هر کسی که خواست
باید بتواند آزادانه به آنجا سفر بکند، نیروهای دولت جمهوری آذربایجان
آن چنان گستاخ شده اند که هتا یک وبلاگ نویس را که به آرتساخ سفر کرده بود
را ربوده ، بازداشت کرده و در زندان از او بازجویی کرده و سپس او را با
پا در میانی کشور اسراییل آزاد کرده اند.
به جمهوری آذربایجان چه که کسی به آرتساخ سفر می کند یا نه؟
مگر باید برای رفتن به آرتساخ از اینها هم پروانه دریافت کرد؟
دولت جمهوری آذربایجان یک مسخره بازی هم راه انداخته است
و هر کسی را که به آرتساخ سفر می کند،نامش را به فهرست سیاهش می افزاید
گویا جمهوری آذربایجان خودش را در اندازه ی کشوری همچون آمریکا گذاشته است
و برای خودش یک لیست سیاه هم دارد.
اگر دونالد ترامپ ، سفری به آرتساخ بکند آیا آن هنگام نیز دولت جمهوری آذربایجان
توان این را دارد که نام او را نیز به لیست سیاهش بیفزاید؟
جمهوری آرتساخ یک سرزمین خودگردان است و برای خودش مرز دارد
و در آنجا انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود.
این نکته را نباید فراموش کرد که آرتساخ ، بخشی جدا نشدنی از
سرزمین ارمنستان است و برای خودش هم یک پرچم زیبایی دارد
که در ساختش از پرچم ارمنستان الگوبرداری شده است.
پانترک ها از این رو خشمگین هستند که آرتساخ توانسته است
از اشغال جمهوری آذربایجان بیرون بیاید.

۳۱-۶-۲۵۷۶ پارسی

چرند گویی در برنامه ی تلویزیونی

چرند گویی که مرز و اندازه نمی شناسد، دو نفر در تلویزیون دارند
با هم گفت و گو می کنند،یکی دارد می گوید که کره ی زمین
پست ترین جا در جهان است که پست تر از آن وجود ندارد
و پایین تر از آن نیستی است. البته فرادید(منزور)آن فرد از جهان
در اینجا کیهان و گیتی می باشد.
و سپس می گوید که کارل مارکس گفته است که:
انسان ها در تاریخ ،جهان و تاریخ را تفسیر می کرده اند
ولی ما آمده ایم که جهان را دگرگون کنیم.

این فرد پس از گفتن اینها می گوید که پیش از کارل مارکس هم جهان
دگرگون میشده و نیازی به کارل مارکس نداشته است
و بدون تفسیر نمی توان چیزی را دگرگون کرد
و کسی که بدون تفسیر ، کاری می کند یک ابله است.
این فرد گویا گمان می کند که کارل مارکس به دنبال این بود که
بدون تفسیر بتواند دست به دگرگونی بزند.

سپس در دنباله ی سخنش می گوید که انسان می تواند با خردش
پرواز کند و هتا می تواند بالاتر از فرشته ها هم پرواز کند.
سپس ایشان می گوید که آدم باید در جهان زندگی کند ولی اسیر
و در بند این جهان نباشد،البته گویا ایشان به این توجهی ندارد
که زیست و هست ما وابسته به این جهان است،از آبی که می نوشیم
از هوایی که نفس می کشیم و خوراکی هایی که می خوریم تا نور و گرانش.

هر کسی آزاد است هر چه که می خواهد بگوید و ایشان سخن
خودش را گفته است و من نیز می خواهم این را بگویم که
نمی توانم چنین سخنانی را چرند ننامم.

۳۱-۶-۲۵۷۶ پارسی