نسل های آینده هم در این مبارزه درگیر شده اند و جریان های کنونی هتا تا پایان زمان،کم و بیش بر آنها اثر خواهند گذاشت

در میان یادداشت هایم ، نوشته ای را دیدم که درباره ی
گزارش کمیسیون میهنی فزایی آمریکا در سال ۱۹۸۶ است
که در یک برش از این گزارش به سخن تام پین اشاره شده
که در ویژه نوشتی با نام خرد درست در سال ۱۷۷۶ زایشی
درباره ی استقلال آمریکا گفته است:
این رویداد در پیوند با یک شهر،بخش،استان یا کشور نیست
بلکه در پیوند با یک قاره است …. این پدیده در پیوند با یک روز
یک سال یا یک زمانه نیست بلکه نسل های آینده هم در این مبارزه
درگیر شده اند و جریان های کنونی هتا تا پایان زمان،کم و بیش
بر آنها اثر خواهند گذاشت.

۲۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

Advertisements

اگر آمریکا نبود اکنون کره ی زمین در لجنزار اسلامگرایی و کمونیسم غرق شده بود

البته که جنگ چیزخوبی نیست ولی باید این را بپذیریم که اگر آمریکا نبود
اکنون کره ی زمین در لجنزار اسلامگرایی و کمونیسم ، غرق شده بود
و این آمریکا بود که با همه ی توان در برابر کمونیسم، جانانه ایستادگی کرد
و اگر نبود توان و پشتیبانی ارتش امریکا، مگر میشد دولت اسلامی
اراق و شام را تار و مار کرد؟
ینی چه که یک کمونیست می گوید که اگر روسیه نبود
آمریکا، ایران را بمباران اتمی کرده بود؟
ینی یک کمونیست،دوستدار اسلام و اسلامگرایی و خدا شده است؟
البته که نه بلکه پاسخ پرسش در این است که کمونیسم نیز مانند
اسلامگرایی،سرمایه اش ناآگاهی مردم و گرایش به زندگی قبیله ای است.
نمی گویم رژيم ننگین اسلامی خوب است ولی به این فکر کنیم که
اگر به جای رژیم ننگین اسلامی،یک رژيم کمونیستی بر سر کار می آمد
آن هنگام شاید مردم هوایی میشدند تا پس از سرنگون کردن رژيم کمونیستی
یک دولت دینی و اسلامی برپاکنند، آن هنگام کشور ایران زنجیروار
از چاله به چاه و از چاه به چاله می افتاد و اکنون بیننده ی این هستم
که دولت دینی در ایران اشغالی ، رسواتر و بی آبروتر از پیش است.
این کمونیست هایی که از تروریستی نامیده شدن سپاه تروریستی پاسداران
ناخشنودند برای این است که همگرایی زیادی با این کوکلاکس کلان های اسلامی دارند
و تنها در یک چیز با آنها فرق دارند و آنهم بی خدا بودن آنهاست
دوران زندگی قبیله ای سپری شده است ولی کمونیست ها و اسلامگراها
شیفته ی زندگی قبیله ای اند و برای همین هم هست که در جاهایی
که ناآگاهی پررنگ است اینها در آنجاها زمینه برای خودنمایی پیدا می کنند.

۲۸-۱-۲۵۷۸ پارسی

آدمی که بسیجی است و همزمان خودش را آته ایست می داند

آدمی که بسیجی است و همزمان خودش را آته ایست می داند
و از سویی دیگر کارمند رژيم ننگین اسلامی هم هست
یک اینچنین آدمی ، باید هم نوشته هایش خنثا و به دردنخور باشد
نمی دانم دلیل بیزاری شدید این چنین آدمی از من چه چیز ویژه ای
می توانست باشد؟
این چنین آدمی هتمن باید یادش بیاید که ماه ها پیش
یکبار از روی پیشامد از زبانش یک چیزی پریده بود و از موجی می گفت
که به گفته ی خودش من آن را به راه انداخته بودم و این موج چه بود؟
نکته ی شگفت انگیز درباره ی این آدم ، این دیدگاه است که
آزادی خواهان بیایند و با دستان خالی به سوی هیولا و
یا به سخنی دیگر
به درون دهان اژدها بروند.
نمی دانم چگونه میشود که آدم، شرافتمند بماند
در هالی که با اختیار کامل و نه با زور
پای برگه ای را امزا کند که در آن خودش را
نوکر خامنه ای تروریست بداند؟
و جای مسخره ی ماجر این است که این چنین آدمی
بیاید و به آدم درس شرافت هم بدهد، البته باید هم چنین رفتارهایی
از چنین آدم و آدمهایی سر بزند چون می دانند که بخششی در کار نخواهد بود
و اهریمن از پای در خواهد آمد و اینها از این می ترسند که دیگر نتوانند
پول پارو کنند و به ما درس مبارزه ی یوتیوبی و مبارزه ی رای من کو بدهند
و سال ها به ما بخندند.

۲۷-۱-۲۵۷۸ پارسی

باید بگویم اشتباه از من بوده است

پریروز نوشته ای را در تارنمای آقای سام قندچی خواندم که به یکی از
یادداشت هایم اشاره کرده و نوشته بود که سپاه تروریستی پاسداران
در پشت ماجرای مونتاژ فیلمی بوده است که در آن وانمود میشود که
خانم الینژاد پس از افزوده شدن نام سپاه تروریستی پاسداران
به لیست سیاه سازمان های تروریستی،تن پوشی بر تن کرده است
که به رنگ تن پوش های تروریست های پاسدار می باشد.
باید بگویم که من این فیلم را ندیده ام و اگر این یک دستکاری و
دروغپردازی است ، ایراد از من بوده است که خیل شتابزده
درباره ی بانو الینژاد نتیجه گیری کرده ام و من تنها فرتورهایی از
چند اجرا کننده ی برنامه و گوینده ی خبر را ، بار نخست
در یک تارنمای قومگرا و یک دیدگاه را در اینباره در یک وبلاگ دیده بودم.
باز هم می گویم، ایراد از من است که توجه موشکافانه ای در اینباره
نداشتم و شاید نتیجه گیری خیلی شتابزده ای داشتم.
چون نه فیلم مونتاژ شده را دیده ام و نه دنبال کننده ی
برنامه های تلویزیونی سدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی
و من و تو وایران اینترنشنال هستم ، شاید این اجراکنندگان
و گویندگان خبر هم تن پوش هایی به رنگ تن پوش های
سپاه تروریستی پاسداران پوشیده باشند یا نپوشیده باشند
و چون من برنامه ها را ندیده ام پس نمی توانم دیدگاه درستی
دراینباره داشته باشم.
البته در آن نوشته ام ، انتقادی هم به بانو الینژاد کرده بودم
و نه برای آن انتقاد، بلکه چون بی آنکه درستی یا نادرستی ماجرای
پوشیدن همزمان تن پوش های سبز رنگ را بررسی کرده باشم
نتیجه گیری شتابزده ای درباره ی ایشان و یا کسان دیگر داشتم که
باید بگویم اشتباه از من بوده است.
و البته کسان دیگری هم هستند که نه نامشان را می دانم
و نه نام برنامه هایشان را ولی به نام این شبکه های تلویزیونی
در بالا اشاره کرده ام که نمی دانم که اینها در آن برنامه ها
همزمان تن پوش هایی به رنگ تن پوش های سپاه تروریستی پاسداران
بر تن کرده بودند یا نه و یا اینکه فرتورهای انتشار یافته از اینها
در اینترنت ، برش خورده از فیلم مونتاژ شده و دستکاری
شده است یا نه؟
به هر روی نمیشود جهت گیری بیشتر این رسانه های نامبرده شده
در بالا را با رژيم ننگین اسلامی و سبزاللهی ها را نادیده گرفت.
باز هم می گویم اگر نتیجه گیری نادرستی کرده ام
برای این بود که بررسی ژرفی در اینباره نکرده بودم و برپایه ی
گفته ها و نوشته ها، درباره ی تن پوش های سبزرنگ نتیجه گیری
کرده بودم و چون باور دارم که باید راستگو بود و از زدن اتهام های
نادرست به کسی پرهیز کرد برای همین، اشتباه خودم را می پذیرم.
باز هم تاکید می کنم که من نه فیلم مونتاژ شده را دیده ام
و نه برنامه های تلویزیونی این شبکه ها را دیده ام
و تنها فرتورهای برش خورده ای را در اینترنت دیده بودم
که در آن گویندگان و اجرا کنندگان برنامه های این شبکه ها
تن پوش های همرنگ با تن پوش های سپاه تروریستی پاسداران
بر تن داشتند و برای همین نمی توانم دیدگاه درستی در اینباره داشته باشم
آنچنان که آقای سام قندچی در تارنمای خودش به این اشاره کرده است
که در پشت این ماجرا ، سپاه تروریستی پاسداران است تا در میان
مخالفان رژيم ننگین اسلامی، جنگ و درگیری پدید بیاورد
و البته که در این نباید شکی داشت و این درسی خواهد شد برایم
تا از این پس با چشمانی بازتر به پیرامونم نگاه کنم و از اشتباهم
درس بگیرم.
البته دیروز، نوشته ای را در تارنمای ایران گلوبال دیدم که
در آن به این فیلم مونتاژ شده از سوی سپاه تروریستی پاسداران
اشاره شده و به این پرداخته شده بود که هتا آقای تبرزدی نیز
گول این فیلم و دروغ پراکنی های سپاه تروریستی پاسداران را خورده است
البته من سخنان آقای تبرزدی را نشنیده ام و نمی توانم در اینباره
چیزی برای گفتن داشته باشم.

۲۷-۱-۲۵۷۸ پارسی