خامنه ای تروریست و جنایتکار را چه شده است که به گدایی رای روی آورده است؟

این خامنه ای تروریست لابد به این درک و فهم رسیده است
که کم نیستند شمار کسانی که رژيم ننگین اسلامی و استبداد دینی
را نمی خواهند وگرنه نمی آمد در کمتر از یک هفته-ده روز
سه بار آنهم در برنامه ی زنده ی تلویزیونی از همه خواهش کند
که بیایند و رای بدهند ینی شرایت گویا جوری شده است که
این جنایتکار هم فهمیده است که اگر اینجور پیش برود
سرنگون شدن رژيم ننگین اسلامی چندان هم دور از ذهن نخواهد بود
وگرنه خامنه ای تروریست که سپاه تروریستی پاسداران را
زیر دستش دارد و به دستور خود او دست کم ۱۵۰۰ تن از خیزشگران ایرانی
در آبانماه خونین ۲۵۷۸ در کمتر از سه روز در خیابان ها کشته شدند
نمی آمد تا از مردم گدایی رای بکند.
شمار بی دین ها این روزها خیلی افزایش یافته است
ینی درسد بسیار چشمگیری از براندازها در ایران اشغالی
دست کم بی دین شده اند و یا تفسیر خودشان را از دین دارند
و البته شمار بی خداها و یا ندانم گراها هم در میانشان کم نیست
دختران امروز را می بینم که به شدت افسرده شده اند چون می بینند
که این مردها با تکیه بر قانون های اسلامی زن ستیزانه می توانند
زنان و دختران را سرکوب کنند و یا به آنها آزار برسانند.
هنگامی که یک دختر در ایران اشغالی نمی تواند در امنیت کامل
روانی دوچرخه سواری کند چرا او یا دخترانی مانند او که
هر روز دارند له میشوند باید بیایند و به رژيم ننگین اسلامی رای بدهند؟
در این روزهای گرم تابستان این زنان و دختران ایرانی
روسری سرشان می کنند و مانتو می پوشند آن هم در این گرما
و البته من برای همدردی با زنان و دختران ایرانی همیشه
پیراهن و یا تی شرت آستین بلند می پوشم.
چرا این زن و یا دختر سرکوب شده باید بیاید و به
رژيم ننگین اسلامی و استبداد دینی رای بدهد؟
و البته چرا منی که بی خدا هستم یا آن بهایی
و یا آن ارمنی و یهودی و یا آن بی دین و یا آن زرتشتی
و یا سایر دگراندیشان باید بیایند و به رژيم ننگین اسلامی
و استبداد دینی رای بدهند؟
خامنه ای تروریست و جنایتکار را چه شده است که
به گدایی رای روی آورده است؟
آری اینبار شمار کسانی که با همدلی و همسدایی و یکپارچگی
به رژيم ننگین اسلامی نه گفتند ، کم نبود ینی به اندازه ای
زیاد بود که خامنه ای تروریست و دار و دسته اش را به
تکاپو انداخته بود تا به دنبال گدایی رای از مردم باشند.

۲۹-۳-۲۵۸۰ پارسی

درود و آفرین به براندازهای ایرانی در ویرجینیا،نیوزیلند،برلین و بیرمنگام

این ایرانی های برانداز آن ور آب هم در روز برگزاری
انتخابات نمایشی رژيم ننگین اسلامی خیلی گل کاشتند
و از همان دقیقه های نخستین رای گیری در نزدیک سفارت های
رژیم ننگین اسلامی با پرچم های میهنی شیر و خورشید ایستاده بودند
و با فریادهایشان می خواستند مزدورانی را که می روند و به
رژيم ننگین اسلامی رای می دهند را رسوا کنند.
درود و آفرین به براندازهای ایرانی که چه در زلاندنو(نیوزیلند) چه در
بیرمنگام انگلستان چه در ویرجینیای آمریکا و چه در برلین و
چه در سایر شهرها نشان دادند که باید مزدوران رژيم ننگین اسلامی
در هر جایی که هستند رسوا شوند و تشت رسوایی شان به زمین بیفتد.
ینی تنها یک مزدور می تواند در کشوری آزاد زندگی کند ولی
برود به ماندگاری و پابرجایی یک دیکتاتوری دینی رای بدهد که
مردم را می کشد و شکنجه می کند و جیب آنها را می زند
و آزادی را از آنها می گیرد و سرکوبشان می کند این چنین کسانی
نه تنها مزدو هستند که بی شک همدست چنین ساختار استبدادی هم هستند.
این پرچم شیر و خورشید بدجور آتش به دل این پاسدارها و بسیجی ها
می زند و آنها را آزار می دهد البته که آدم آزارگری نیستم ولی
در برابر تروریست ها باید استوار ایستاد و نگذاشت که فکر کنند
می توانند در امنیت کامل دست به هر کاری که خواستند بزنند.
چه پاسخی کوبنده تر از اینکه براندازهای ایرانی پرچم شیر و خورشید
در دست داشتند و دارند و نه پرچم دینی الله نشانی که اشغالگران ایران
آن را پرچم خودشان می دانند.
این براندازها و سرنگونی خواهان ایرانی در آن ورآب ها
به جای من و ماهای آزادی خواه و آزادیبانی که در درون ایران اشغالی
هستیم ، سنگ تمام گذاشتند و جانانه هر کاری که از دستشان بر می آمد
را انجام دادند البته که چه لذتی دارد در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید.

۲۹-۳-۲۵۸۰ پارسی

اینبار چه کسانی در نمایش انتخابات شرکت کردند؟

اینبار چه کسانی در نمایش انتخابات شرکت کردند؟
شماری از رای دهندگان به رژیم ننگین اسلامی همان کسانی بودند
که سنی از آنها گذشته بود و در سال پنجاه و هفت هم به
همین رژيم ننگین اسلامی رای داده بودند
سایر کسانی هم که رای دادند بیشترشان بسیجی و پاسدار و
آخوند بودند چون با دیدن چهره و پوشش ویژه ی خودشان
هتا می توان آنها را از چند سد متری نیز شناسایی کرد.
یک مشت آدم های پلیدی هم بودند که می گفتند اگر رژيم ننگین اسلامی
را دوست ندارید دست کم برای زنده ماندن جمهوریت بروید رای بدهید
ینی این چنین آدم های پلید و فاسدی هم کم نیستند که می خواهند
با هر دوز و کلکی که شده است رژيم ننگین اسلامی را سرپا نگه دارند.
من که در روز آدینه از بام تا شام در خانه بودم و برای یک ثانیه هم
که شده است بیرون نرفتم ینی نزدیک به هشت تا ده سالی میشود
که در روزهای این چنینی و هتا در روزهایی مانند آشورا و ماشورا
بیرون نمی روم و در خانه می مانم تا بیرون رفتن من ، به پای
بودن من در کنار کوکلاکس کلان های اسلامی نوشته نشود.
آنهایی هم که اینبار و با دیدن این همه جنایت و دزدی و فسادی
که رژيم ننگین اسلامی انجام داده است رفتند و رای دادند مزه ی تلخ
این پشتیبانی کردنشان از رژيم ننگین اسلامی را به زودی خواهند چشید.

۲۹-۳-۲۵۸۰ پارسی

پس از برگزاری انتخابات مسخره و البته نمایشی،چه بر سر جریان برق خواهد آمد؟

هوا به اندازه ای در ایران گرم شده است که نمی توان به هنگام
کار کردن تمرکز چندانی روی کار داشت،هتا با اینکه گاه وسایل
سرمایشی کار می کنند ولی باز هم نمی توانند از پس این گرمی هوا
بربیایند،ینی پس از این انتخابات نمایشی فکر کنم دوباره از فردای
برگزاری این نمایش مسخره ی انتخابات،برق ها دم به دقیقه خواهد رفت
که این برق دزدیده شده یا به سوی دستگاه های برداشت ارزهای دیجیتالی
سرازیر خواهد شد و یا سر از کشوری مانند اراق در خواهد آورد.
ینی این سپاه تروریستی پاسداران برای خودش باغ هایی از
همین دستگاه هایی دارد که می توانند با مکیدن برق ، بیت کوین
و ارزهایی مانند آن را به دست بیاورند ینی این چیزی است که می توانم
آن را تایید کنم و تازگی ها یک کاری که می کنند این است که می خواهند
با فریب مردم از آنها پول بگیرند تا یا این دستگاه ها را به آن ها کرایه بدهند
و یا دستگاه های دست دوم و یا هتا نو به آنها بفروشند تا بتوانند
سود خوبی به جیب بزنند.
این رمز ارزها به راستی اگر درست جا بیفتند چیزهای خوبی اند
ولی اگر این چنین ارزهایی به دست دولت های تروریست و جنایتکار
و فاسدی چون رژيم ننگین اسلامی(جمهوری اسلامی) بیفتند
می توانند افزاری برای پولشویی و پنهان کردن ردپاهای تبهکاری هایشان
باشد و از این رو این رمز ارزها در این میان می توانند افزون بر
خوبی هایی که دارند بدی هایی هم داشته باشند.
سران رژيم ننگین اسلامی با همفکری بنزین را گران کردند
و با همفکری نیز با فریب دادن خیلی از آدم های نادان
و ناآگاه ، آنها را به بورس کشاندند و پول هایشان را بالا کشیدند
ینی با دستکاری در بهای سهم ها در بورس ، می خواستند پول
مردم را بالا بکشند تا بتوانند هزینه های نگهداشت پاسدارها و بسیجی ها
و آخوندها و کارمندان در پیرامون خودشان را فراهم کنند که البته
این کار را هم کردند و کسانی که پول های خودشان را به بورس بردند
خواسته یا ناخواسته ، به سرپا ماندن رژيم ننگین اسلامی
کمک زیادی کردند.

۲۷-۳-۲۵۸۰ پارسی