یادداشتی کوتاه درباره ی فلسفه

همیشه با این فلسفه مشکل داشتم و آن را به مانند کلافی سردرگم و پیچ در پیچ
می دانم که می خواهد پرده از رازها بردارد و پاسخ هر چیزی را بدهد، یادم می آید
در جایی خوانده بودم که اسپینوزا،فلسفه را خرد ورزی و آیین خردورزی می دانست
ولی خیلی از همین فیسلسوف ها هستند که رفته اند در درون یک اتاق و می خواهند
از درون همان اتاق ، پاسخ هر پرسشی را بیابند،اکنون دانش فیزیک به دنبال یافتن
پاسخ های بنیادین و پایه ای است و می خواهد پایه ای ترین و ریشه ای ترین چیزها را
بکاود ، خیلی ها هم هستند که می گویند دانستن ساز و کارهای جهان کوانتومی به
چه درد می خورد در هالی که همین جهان بزرگ مقیاس ، بنیاد و ریشه اش در همین
جهان کوانتومی است.
باید پذیرفت که با پیشرفت روزافزون دانش ، به ویژه دانش فیزیک
فلسفه، کارکرد گذشته اش را از دست داده است و دیگر فلسفه نمی تواند
آن انگیزش و هیجان را در آدم پدید بیاورد دست کم درباره ی من که چنین است
شاید خیلی ها هم باشند که شیفته ی فلسفه و فلسفه بافی باشند ولی من این چنین نیستم
یکی از دانشمندان فیزیک(استیون واینبرگ)اگر درست یادم مانده باشد می گفت که
فلسفه و نتیجه های آن و اندیشه های فلسفی در برابر کامیابی های بزرگ فیزیک
تیره و تار و گاه آشفته اند ینی گاه این نوشته های فلسفی چنان در هم و برهم و گنگ
و نامفهوم اند که آدم نمی فهمهد چی به چی است؟
گویی که فیلسوف ها دوست دارند سخنانشان را بارها و بارها ، پیچ در پیچ کنند
و شاید بتوان گفت که ابهام و گنگ بودن و نامفهوم
بودن تقریبن به یک ويژگی برای فلسفه تبدیل شده است.
استیون واینبرگ از آن دسته از دانشمندان(فیزیکدانانی) است که می گوید
دست کم هیچ فیزیکدانی را نمی شناسد که در پیشرفت فیزیک
در دوران پس از جنگ(جنگ جهانی) اثرگذار و پرکار بوده که
نوشته های فلسفی توانسته به او کمک چشمگیری کرده باشد.
یکی از ایرادهایی که به دیدگاه های فلسفی، میشود وارد دانست این است
که فیلسوفان راهی برای راستی آزمایی دیدگاه هایشان در دسترس نمی گذارند.
در لابه لای یادداشت هایم به نکته ی بسیار خوبی برخورد کردم
و آن این بود که استیون واینبرگ گفته بود که در بیشتر سخنرانی هایش
درباره ی مهبانگ(بیگ بنگ-انفجار بزرگ)کسی پیدا شده است که استدلال کند
نمی توان به زمان آغاز کیهان پی برد چون هر زمانی که برای پیدایش کیهان
در نگر گرفته شود، زمانی پیش از آن نیز در کار بوده است که باید آن را نیز شمرد
و پاسخ این فیزیکدان نسبت به این استدلال، این بوده است که هتمن نباید این گونه باشد
چون برای نمونه هر اندازه هم هوا سرد باشد، هوای سردتر از آن نیز امکان دارد که نمایان شود
ولی در تبی ات دماهای پایین تر از منفی ۲۷۳ درجه سانتی گراد بی اثر هستند
و دماها نمی توانند به پایین تر از منفی ۲۷۳ درجه ی سانتی گراد برسند چون دماهای
پایین تر از این دما، بی معنا هستند.
درست مانند این است که بگوییم دمای ۱۰۰ درجه ی سانتی گراد برای بخار شدن آب کافی است
و در این دما ،آب به جوش می آید و آب رفته رفته شکل خودش را از دست می دهد و به
بخار تبدیل میشود و هر اندازه هم که دما بالا برود باز هم آبی نخواهیم داشت چون
آب برای بودن و دیده شدن بر روی زمین باید دمایی پایین تر از دمای جوش داشته باشد.

۱۱-۱۲-۲۵۷۹ پارسی

سپاه تروریستی پاسداران، می خواهد به هر ترتیبی که شده است خودش را نیرومند و لات بزرگ برای جهانیان بشناساند

رژيم ننگین اسلامی به راستی می خواهد چه بگوید؟
می خواهد بگوید که خیلی لات و قلدر است؟
این را که دیرزمانی است خیلی ها فهمیده اند ولی بازهم گویا این
سپاه تروریستی پاسداران، می خواهد به هر ترتیبی که شده است خودش را
نیرومند و لات بزرگ برای جهانیان بشناساند و می خواهد همیشه در خبرها
نامی از این سازمان تروریستی برده شود.
چند روز است که دارند بلوچستان ایران را به خاک و خون می کشند
و از سویی دیگر به کشتی تجاری اسراییلی آسیب زده اند
و یا دارند به کمک نیروهای تروریستی وابسته به خودشان در یمن
به سوی شهرهای کشور اربستان، موشک پرانی می کنند.
یک جایی تسمیم جهانی بر این خواهد شد که با کوکلاکس کلان های اسلامی
در ایران اشغالی برخورد شود و آن روز را خیلی دور نمی بینم
از سویی دیگر چند ماه دیگر که انتخابات نمایشی ریاست جمهوری در ایران اشغالی
برگزار خواهد شد اگر با بایکوت گسترده و سراسری ساکنان ایران روبرو شود
یک پیام و سیگنال بسیار بزرگ خواهد بود برای جهان تا رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران را ادب کنند.
این روزها می بینم که کاربران آزادی خواه ایرانی دارند از ترکیب
سپاه تروریستی پاسداران در نوشته هایشان استفاده می کنند و شمار کسانی هم که دارند
این سازمان را به این نام می خوانند زیاد شده است و خب این یک کار خوب و بزرگ
و ارزشمندی است که اثرگذاری روانی هم دارد ینی هر زمان نام سپاه پاسداران
در جایی آورده شد باید بی درنگ تروریستی بودنش نیز به ذهن بیاید.

۹-۱۲-۲۵۷۹ پارسی

در نبود رژیم ننگین اسلامی ، هزاران پیر و جوان و کودک در ایران هستند که بهتر از این ها می توانند فیلم بازی کنند و یا هنر پیشگی کنند

در یکی از شبکه های تلویزیونی در ایران اشغالی، که روزانه در آن یک مسابقه ی
تلفنی هم پخش میشود، دو تا از گویندگان این برنامه که به شدت هم از همین
بسیجی ها هستند گاه و بیگاه از قاسم سلیمانی تروریست می گویند و یا از این
پاسداران گور زینب می گویند و تابلوهایی از این ها را هم در پس زمینه ی برنامه شان
دارند و تازه اینها به اندازه ای پول از این برنامه ها می گیرند که به گفته ی خود یکی
از همین گویندگان ، هزینه درست کردن گوشی آسیب دیده اش چیزی نزدیک به
نه میلیون شده است،بله نه میلیون تومان.
نه میلیون تومان اکنون در ایران اشغالی پول کمی نیست و آدم باید دست کم
چاهار ماه کارگری کند و چیزی نخرد تا بتواند این پول را به دست بیاورد
اگر درست یادم مانده باشد می گفت که گوشی اش آیفون دوازده است که
فکر کنم بهای آن کمتر از بیست و پنج میلیون تومان نباشد.
ینی این بسیجی های اجراکننده ی برنامه در تلویزیون رژيم ننگین اسلامی
که همه اش مرگ بر آمریکا می گویند و تابلوی قاسم سلیمانی تروریست را
به دست می گیرند، ولی از گوشی ساخت آمریکا استفاده می کنند چون می دانند
که خودشان هیچی نیستند، جای شگفت این است که گاهی این دست آدمها
توانسته اند بروند و شهروندی آمریکا را هم بگیرند و کسی هم بررسی
نکرده است ببیند که اینها که هستند و آیا بودنشان در خاک آمریکا می تواند
برای این کشور آسیب زا و زیانبار باشد یا نه؟
اینها را گفتم تا دانسته شود که با چه کسانی در درون ایران اشغالی روبرو هستم
با اینها به سختی میشود ، ایرانی آزاد داشت هرچند کار سخت است ولی
من آزادیبان که خسته نمیشوم و راه خودم را دارم می روم.
این هنربندان در ایران اشغالی، به شدت شیفته و دوستدار رژيم ننگین اسلامی اند
چون می دانند که در نبود رژیم ننگین اسلامی هزاران پیر و جوان و کودک در ایران هستند
که بهتر از این ها می توانند فیلم بازی کنند و یا هنر پیشگی کنند و به این ها
چه نیازی هست و این ها تنها با کرنش کردن در برابر استبداد دینی و دست بوسی
کردن از رژيم ننگین اسلامی است که دارند جیب هایشان را پر از پول می کنند
ولی از سویی دیگر در یک نمونه اش می روند به خاک آمریکا تا واکسن کرونا را
بزنند ولی در پس پرده، مرگ بر آمریکا می گویند و نوشته ها و دیدگاه هایی
در پشتیبانی از سپاه تروریستی پاسداران و رژيم ننگین اسلامی در اینترنت انتشار می دهند.

۹-۱۲-۲۵۷۹ پارسی

همیشه تلاشم این است که از انجام این چنین کارهای دم دستی و بیهوده ای بپرهیزم

نمی دانم چرا خیلی ها فکر می کنند که خورد و خوراک روزانه شان و کارهایی
را که روزانه انجام می دهند باید برای دیگران ارزشمند باشد؟
ینی اینکه کسی هتا از بیسکویت خوردنش می نویسد و یا اینکه از این می نویسد
که دارد تلویزیون می بیند و یا اینکه چه فیلمی را دوست دارد و این دست گزارش های
کارهای روزانه، ینی اینترنت پر شده است از این دست گزارش های روزانه و یا
هتا گزارش های ثانیه به ثانیه ی این چنینی.
برای همین هم هست که دوست ندارم وارد این شبکه های اجتمایی و پیام رسان ها شوم
ینی آنجاها پر است از این چنین آدم هایی که در زندگی ام اگر این چنین آدم هایی را
ببینم از دو کیلومتری شان هم رد نمیشوم چه برسد به اینکه با آنها هم سخن هم بشوم.
خب هر کسی آزاد است هرچه را که دلش خواست بنویسد و بگوید و این من هستم
که باید انتخاب کنم که چه چیزی را ببینم و چه چیزی را نبینم ولی این دست کاربرها
به اندازه ای در اینترنت زیادند که ناگزیر و گاه و بی گاه چشمم به نوشته ها و دیدگاه هایشان
می افتد ، ینی هتا جوری شده است که گویا این دست کاربرها دارند در جلوی چشم آدم
رژه می روند و خواه ناخواه می خواهند خودی نشان دهند.
چرا باید خوراکی خوردن کسی برایم مهم باشد؟چرا باید رنگ لباسی که دیگران
می پوشند برایم مهم باشد؟دورهمی و سرگرمی و بگو و بخند ، این ها چیزهایی اند
که شاید بهتر است بگویم که با آنها بیگانه ام چون در دور همی ها و سرگرمی ها
بیشتر، سخنان چرت و پرت و بیهوده گفته میشود و کارکرد این دست دورهمی ها
بیشتر برای گذراندن زمان است پس همیشه تلاشم این است که از انجام این
چنین کارهای دم دستی و بیهوده ای بپرهیزم، زمان به اندازه ای ارزشمند است
که انجام چنین کارهایی بی شک برایم می تواند به دور از خرد باشد.

۹-۱۲-۲۵۷۹ پارسی