اسلام راستین را در کدامین آب نمک خوابانده اند؟

گویا یکی که به دنبال کاریکاتورهای پیامبر اسلام در اینترنت
می گشته ، پس از جست و جو رسیده است به کاریکاتورهایی
که در وبلاگم آنها را گذاشته ام که چندتایی از آنها کار خودم است
و چند تای دیگر نیز از دیگران است،خب گویا این آدم خشمگین هم
بوده و بی شک گرایش های اسلامگرایانه داشته و می خواسته است
به گمان خودش وبلاگم را هک کند و این کار را می خواسته با ساده ترین
راه انجام دهد و آن وارد کردن دستی رمز برای ورود به
بخش مدیریتی وبلاگم بوده است
خب اگر به این سادگی میشد وبلاگی را هک کرد وبلاگ من
اکنون هشت سالش نمیشد.
نتیجه ی اسلام و اسلامگرایی را میشود در همین ایران اشغالی
و افغانستان و پاکستان و سوریه و اراق و یمن دید و نیازی نیست
که کسی بخواهد بیاید و اسلام راستینی را که نمی دانم آن را در
کدامین آب نمک خوابانده اند برای من و دیگران بشناساند.

چاهاردهم شهریورماه سال ۲۵۸۰ پارسی

دیده شدن دوباره ی جنگنده های روسی در آسمان ایران اشغالی

انگار دوباره هواپیماهای روسی به آسمان ایران اشغالی بازگشته اند
ینی درست همین چند سال پیش بود که جنگنده های روسی
وارد آسمان ایران میشدند تا از اینجا ، راهی سوریه شوند
و اکنون دوباره پرواز جنگنده ی روسی در آسمان ایران اشغالی
دیده شده است.
چند مدتی بود که از این خبرها نبود ولی دوباره بیننده ی
این هستم که جنگنده ای روسی در آسمان ایران اشغالی
دارد برای خودش پرواز می کند.

چاهاردهم شهریورماه سال ۲۵۸۰ پارسی

مگر اسراییل و ارتش اسراییل در خواب فرو رفته باشند که بگذارند رژيم ننگین اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کند

هنوز خیلی ها در ایران اشغالی هستند که فکر می کنند که
رژيم ننگین اسلامی را هیچ چیزی نمی تواند از سرجایش تکان دهد
ولی اینها بهتر است به یاد بیاورند که چگونه قاسم سلیمانی تروریست
در چشم بر هم زدنی ، از میان برداشته شد.
درست مانند یک فیلم جلوی چشمانم است که در ماه های آینده
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران در هم شکسته خواهند شد
سرکردگان رژيم ننگین اسلامی فکر می کنند که اگر بتوانند به بمب اتمی
دست پیدا کنند دیگر کار پایان یافته است مگر اسراییل و ارتش اسراییل
در خواب فرو رفته باشند که بگذارند رژيم ننگین اسلامی به بمب اتمی
دست پیدا کند و من از هم اکنون ، روزها و البته شب های آکنده
از ناامیدی و بیم را برای تک تک تروریست های پاسدار و بسیجی آرزومندم.
این روزها برای آزادی خواهان راستین، بی شک روزهای خوشی خواهد بود
چون تارهایی که این تروریست های پاسدار و بسیجی به گرداگرد ایران
کشیده اند پاره پاره خواهد شد و سوراخ هایی به چه بزرگی در
آن پدیدار خواهد گشت.

سیزدهم شهریورماه سال ۲۵۸۰ پارسی

با اینها باید به مانند رفتاری که ارتش آمریکا با تروریست قاسم سلیمانی انجام داد، برخورد کرد

کسانی که تجربه ی شکنجه شدن به دست رژيم ننگین اسلامی
را دارند می دانند که این رژيم ننگین اسلامی را باید با
مشتی آهنین برانداخت وگرنه با گفت و گو و روش های مداراگرانه
نمی توان با مشتی تروریست اسلامگرا کنار آمد چون آنها آمده اند
تا هر کس و هر چیزی را که اسلامی نیست را نابود و ویران کنند.
این گروه هکری که ویدیوهایی از زندان اوین را برداشته و افشا
کرده است آیا می تواند ویدیوهای شکنجه شدن من را نیز افشا کند؟
کسی که در سیاهچال های رژيم ننگین اسلامی شکنجه شده باشد
می داند که این تروریست های پاسدار و بسیجی شایسته ی
چگونه برخوردی اند ؟ با اینها باید به مانند رفتاری که ارتش
آمریکا با تروریست قاسم سلیمانی انجام داد، برخورد کرد
این ویدیوهایی که از زندان اوین و فرتورهایی که از آنجا افشا شده است
از دید من به مانند یک شوخی اند، اگر این گروه هکری راست می گوید
از شکنجه گاه های رژيم ننگین اسلامی که در ناکجاآبادها هستند
فیلم و سند و نوشته و فرتور بیرون بدهد و درباره ی چنین مکان هایی
افشاگری کند.
به این گفته باور دارم که روز روشن باید برای همه ی مهره های
رژيم ننگین اسلامی که البته تروریست هم هستند،قیرگون شود.
آزادی خواهی که به چنگال رژيم ننگین اسلامی به بند کشیده میشود
مگر می تواند هتا پس از آزاد شدن از سیاهچال های رژیم ننگین اسلامی
به این آسانی ها در اینترنت چرخ بزند و برای خودش در توییتر و اینستاگرام
و تلگرام و در برگه های اینترنتی، آزادانه سخن بگوید؟
این ها یا همه بازی است و یا اینکه این ها ،‌مهره های چندان باارزشی
برای رژيم ننگین اسلامی به شمار نمی آیند، این هایی که از درون
ایران اشغالی به بیرون از مرزهای ایران رفته اند و یک شبه
میکروفون و تریبون به دستشان داده شده است ، من به این ها
با دیده ی شک می نگرم.

سیزدهم شهریورماه سال ۲۵۸۰ پارسی