هنگامی که یک پاسدار و بسیجی تروریست، ریشش را از ته می تراشد

ینی آدمی را می شناسم که تا همین چند روز پیش روی زمینه ی گوشی
خودش و هتا روی در و دیوار خانه و جای کارش پر بود از چهره های
تروریستی سپاه و رژيم ننگین اسلامی ولی اکنون ریشش را از ته تراشیده است
آری به این می گویند یک کار درست ، کدام کار؟
همین وارد فهرست شدن نام سپاه تروریستی پاسداران را می گویم
ینی هنگامی که رسمن از سوی جهان آزاد این سازمان ، تروریستی نامیده شود
چه روز خوبتری برای آزادی خواهان ایرانی خواهد بود.
من سال ها است که برای نام بردن از این سازمان
ترکیب سپاه تروریستی پاسداران را در نوشته هایم به کار می برم
و کمتر کسی را دیده ام که این کار را بکند و شاید بتوانم بگویم
نخستین کس یا از نخستین کسانی بوده ام که این سازمان را
سپاه تروریستی پاسداران می نامیدم که البته تروریستی هم هست.
ینی در این چندین و چند سال گذشته و به ویژه در این چند ماه گذشته
که آزادی خواهان ایرانی به خیابان ها آمده اند و فریاد: زن ، زندگی ، آزادی
سر می دهند ، داشتند با سپاه تروریستی پاسداران می جنگیدند
آن هم با دستانی خالی ولی اگر ورق برگردد و این سازمان ، رسمن و قانونن
تروریستی نامیده شود آن هنگام در مبارزه با رژيم ننگین اسلامی
و سپاه تروریستی پاسداران ،‌تنها نخواهیم بود و اینبار سپاه تروریستی پاسداران
خواهد بود که که تک و تنها خواهد بود.
هر جا هستید از تروریستی بودن سپاه بگویید و بنویسید
و چه زیباست ، زدن هشتگ هایی در اینباره ینی زدن هشتگ هایی درباره ی:
IRGCTERRORISTS
+
از درون مرزهای ایران اشغالی
و به امید آزادی
و به امید برافراشتن دوباره ی پرچم میهنی مان
پرچم شیر و خورشید

یکم بهمن ماه سال ۲۵۸۱ پارسی

ارتدادم نسبت به دین این ها را راهی برای بازپس گیری ایران از چنگال این اشغالگرها می دانم

کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران اشغالی می خواهند جوانی را
به دار بیاویزند و جرم او را آتش زدن قرآن می دانند، ینی گیر چه بربرهایی
افتادیم که این چنین کارهایی هم جرم شناخته میشود.
خب اگر من یک کتاب مقدسی مانند قرآن را بخرم و آن را آتش بزنم
ینی یک تبهکار هستم ؟ یا تروریست های پاسدار و بسیجی که با گلوله های
ساچمه ای چشمان هم میهنانم را کور و یا در شکنجه گاه های اسلامی شان
آزادی خواهان ایرانی را شکنجه کرده اند؟
ما را از چه می ترسانند؟آری من و ماها به ارتداد خود افتخار می کنیم و
خودمان را ایرانی می دانیم چون برای بازپس گرفتن ایران از دستان
تروریسم اسلامی به پا خاسته ایم.
آری من مرتد هستم و دلم می خواهد کتاب مقدس دینی را که با پول خودم
خریده ام را به آتش بکشم به ویژه که این روزها هوا بدجور سرد است.
این روزها دلم بدجور دارد خنک میشود از این که می بینم ایرانیان میهن دوست
و ایرانبان های زیادی هستند که دارند هشتگ هایی را در جهت افزودن
نام سپاه تروریستی پاسداران به فهرست گروه های تروریستی می زنند.
آری هر جا هستید از تروریستی بودن این سازمان بگویید و بنویسید:
IRGCTERRORISTS

و نگذارید این تروریست های پاسدار و بسیجی نفس آسوده ای بکشند
این ها هر روزشان باید تبدیل به دوزخ شود.
آری من به دین و آیین این تروریست های پاسدار و بسیجی و آیت الله های
خونخوار و جنایتکار، مرتد هستم و این ارتدادم نسبت به دین این ها را
راهی برای بازپس گیری ایران از چنگال این اشغالگرها می دانم.

بیست و ششم دی ماه سال ۲۵۸۱ پارسی

IRGC TERRORISTS

آمریکا که سپاه تروریستی پاسداران را در زمان ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ
وارد فهرست نام سازمان های تروریستی کرد و کشور اسراییل هم که پیش از همه
با سپاه تروریستی پاسداران آشنایی داشت و تقریبن می توان گفت تنها کشوری
بود که مستقیم با سپاه تروریستی پاسداران در خاک سوریه و هتا اراق و
سایر جاها درگیر شد و یا بهتر است بگویم که سپاه تروریستی پاسداران را در هم کوبید.
این روزها باید بیش از پیش به تروریستی بودن سپاه تروریستی پاسداران اشاره شود
ینی این کمترین کار را هم نمیشود کرد؟
هنگامی که سپاه تروریستی پاسداران از سوی کشورهای آزاد جهان
رسمن تروریستی شناخته شود ، آن روز ، روز شادی خیلی از آزادی خواهان ایرانی
در درون مرزهای ایران اشغالی خواهد بود،هنگامی که کسانی چون من به هنگام
پاره کردن برجام به دست آقای دونالد ترامپ شادمان بودیم و در پوست خودمان
نمی گنجیدیم خیلی ها بودند که خرده می گرفتند و هتا دیده بودم که بد و بیراه
نیز بار آدم می کردند ولی اکنون بسیاری را می بینم که به این نتیجه رسیده اند
که پاره شدن برجام به دست آقای دونالد ترامپ یک کنش تاریخی و بسیار اثربخش بوده است
نمونه اش همین خنثا شدن قاسم سلیمانی تروریست بود که اگر همین آدم لات
زنده بود روشن نبود که پس از ماجرای دادخواهی ایرانی ها پس از کشته شدن
زنده یاد مهسا امینی ، چند ایرانی کشتار می شدند همین که قاسم سلیمانی تروریست
از میان برداشته شده است این خودش کره ی زمین را به مکانی امن تر نسبت به گذشته
تبدیل کرده است ولی هنوز تهدیدهای امنیتی از سوی رژیم ننگین اسلامی و
سپاه تروریستی پاسداران از میان نرفته است.
دیگر باید چه کار بکنند که اروپا این ها را تروریست بشناسد؟
چندین بار سپاه تروریستی پاسداران کوشیده است تا در اروپا بمب گذاری کند
نمونه اش پرونده ی همین نوری یکی از مهره های سرکوبگر رژيم ننگین اسلامی
در دهه ی شست که می کوشید در اروپا دست به بمب گذاری بزند
یا همین تهدید جانی کارکنان شارلی ابدو از سوی یکی از
فرماندهان سپاه تروریستی پاسداران.
این سپاه تروریستی پاسداران فکر می کند که بستن تنگه ی هرمز دست
تروریست های پاسدار و بسیجی است ولی گویا نمی دانند که اگر تسمیم به
بسته شدن تنگه ی هرمز گرفته شود ، تسمیم گیرنده یا تسمیم گیرندگان
آمریکا و هم پیمانانش خواهند بود نه سپاه تروریستی پاسداران ، من که دور نمی بینم
روزهایی را که همه ی راه های هوایی و زمینی و دریایی به روی رژيم ننگین اسلامی
بسته شود هیچ یادم نمی رود که یکی از این تروریست های پاسدار و یا بسیجی
رفته بود و روی زمین، تنگه ی هرمز را با گچ کشیده بود و ۱۸۰ درجه پاهایش را
باز کرده و روی تنگه ی هرمز نشسته بود و یکی از همین فرماندهان
سپاه تروریستی پاسداران نیز تماشاگر این مسخره بازی بود
و فکر می کردند بستن تنگه ی هرمز به این آسانی ها و به این مسخرگی است
که فرتورهایش در اینترنت هست یا در نمونه ای دیگر در یک قابلمه را برداشته و آن را
رنگ کرده بودند و نامش را گذاشته بودند کرونا یاب.
یک زمانی بود که این رسانه ها داشتند پشت سرهم قاسم سلیمانی تروریست را
باد می کردند و آن اندازه این آدم را باد کردند و بادکردند که سپس این بادکنک
ترکید و اکنون هم رژيم ننگین اسلامی دارد در این پندار به سر می برد که
آمریکا و اسراییل و انگلیس و فرانسه و … از رژيم ملاها و پاسدارها می ترسند
و برای همین کاری به کارش ندارند ولی نمی دانند که دارد توفانی به پا میشود
که اگر این توفان بلند شود ، در هم کوبیده شدن بسیاری از پایگاه ها و مکان های
زیر زمینی و رو زمینی سپاه تروریستی پاسداران ، از کمترین و کوچکترین
پیامدهای آن خواهد بود.
دیدم که آزادی خواهان ایرانی دارند هشتگ:
IRGC TERRORISTS
را می زنند گفتم که بیکار نباشم و من نیز در لابه لای
نوشته ها و یا در تیتر نوشته هایم از این ترکیب استفاده کنم
البته فکر کنم همه ی نویسه ها در این هشتگ به هم چسبیده هستند
ولی من برای زیبایی ، آی آر جی سی و تروریستز را جدا از هم نوشته ام
البته برای دیدن هشتگ درست باید جست و جو کرد و دید که هشتگ درست کدام است؟

بیست و چاهارم دی ماه سال ۲۵۸۱ پارسی

اگر کشورهای آزاد جهان ، سپاه تروریستی پاسداران را رسمن تروریستی به شمار بیاورند

اینجور می توانم از درون مرزهای ایران اشغالی گزارش بدهم که
هوا بدجور اینجا سرد است و رژيم ننگین اسلامی در فراهم کردن گاز
کم آورده و بانک ها و اداره ها و مدرسه ها و آموزشگاه های دولتی را
بسته است تا کمبود گاز از میان برود.
از سویی دیگر نیروگاه ها هم دارند با سوزاندن نفت کوره ، هوا را به شدت
آلوده می کنند جوری که شهر در مه فرو رفته است و خورشید در آسمان
به رنگ سرخ دیده میشود.
این برنامه ی بیرون کشیدن پول از بانک ها و خریدن دلار و زر(تلا) خیلی
کارساز بوده است و بانک ها با زدن پارچه و نوشته به در و دیوار
از مشتریان می خواهند که پول هایشان را در بانک ، سپرده گذاری کنند
و این ینی براندازی دارد کار خودش را به بهترین شکل انجام می دهد.
از سویی دیگر می بینم که شماری از میهن دوستان ایرانی دارند
هشتگ هایی را می زنند در جهت بردن نام سپاه تروریستی پاسداران
به درون فهرست سیاه.
اگر در نوشته ها و سخنانمان این ترکیب سپاه تروریستی پاسداران
را به کار ببریم خودش اثرگذاری خیلی خیلی بیشترتری نسبت به زدن
هشتگ دارد و البته که باید سدای خودمان را بتوانیم به گوش جهان برسانیم
و هشتگ زدن نیز در این راستا اثرگذار است و می بینم که
برنامه ی زدن هشتگ هایی در اینباره دارد خوب پیش می رود.
کاربری در توییتر می گوید که این سپاه تروریستی پاسداران
چاهار تا تفنگ دارد که با آنها نوجوان ها و کودکان و جوانان ایرانی
را می کشد وای به روزی که به بمب هسته ای دست پیدا کند.
+
سپاه تروریستی پاسداران و سرکرده ی این سازمان تروریستی
کارکنان مجله ی شارلی ابدو را به مرگ و ترور تهدید می کند
و نمی دانم چرا هنوز کسانی هستند که چشمشان را روی
چنین تهدیدهای تروریستی بسته اند؟
هتا سپاه تروریستی پاسداران با فرستادن مقدار اندکی اورانیوم
به خاک اروپا و انگلستان ، می خواهد پیام تهدید آمیز بفرستد و امیدوارم
که این ادا در آوردن ها و لات بازی های سپاه تروریستی پاسداران
کار دستش بدهد و نتیجه اش برخورد سخت با این سازمان تروریستی باشد.
رژيم ننگین اسلامی به اندازه ای پلید است که می خواهد
ایرانی ها در این سرمای سوزان بخاری هایشان را کمتر روشن کنند
تا رژيم ننگین اسلامی بتواند این گاز را به کشورهای دیگر بفروشد
و در برابرش دلار بگیرد.
این رژيم ننگین اسلامی هر کاری می کند به در بسته می خورد
و چه چیزی شیرین تر از این؟
وزیر اقتساد رژيم ننگین اسلامی که هیچ کاری از دستش برنیامد
و نتوانست بهای دلار را پایین بیاورد چون هر کاری هم که بکنند
اول و آخرش ، ریال رژيم ننگین اسلامی چیزی به جز یک تکه کاغذ نیست
که روز به روز بی ارزش تر می شود و با توجه به گفته ی خمینی جنایتکار
که گفته بود اقتساد مال خر است نباید هم از این ها انتزار بیشتر از این داشت.
+
از سویی دیگر بانک مرکزی رژيم ننگین اسلامی ، گویا دستگاه های چاپ پول را
ردیف کرده است و دارد پشت سر هم اسکناس نو چاپ می کند ینی خوشم
می آید که رژيم ننگین اسلامی با دستان خودش دارد در دام می افتد و
چه چیزی بهتر از این؟
+
کلیت سپاه تروریستی پاسداران باید از سوی اروپا و به ویژه انگلیس
وارد فهرست سیاه شود و فشارهای سنگین اقتسادی و سیاسی باید همزمان
به روی سر رژيم ننگین اسلامی آوار شود و می بینم که کاربران ایرانی در اینترنت
دارند سنگ تمام می گذارند و همه ی تلاششان را می کنند تا سپاه تروریستی پاسداران
رسمن از سوی کشورهای اروپایی و به ويژه انگلستان ، تروریستی شناخته شود.
هشتگی که دیدم درباره ی سپاه تروریستی پاسداران زده میشد این چنین بود:
IRGCTERRORISTS
که هتا در راهپمایی امروز در بلوچستان ایران نیز کسی در دستش
کاغذ نوشته ای داشت که در آن به تروریستی بودن سپاه پاسداران
اشاره شده بود و این هشتگ نیز در آن به چشم می خورد این نشان می دهد
که این روزها آزادی خواهان ایرانی در هر کجای ایران هستند همدل و یکسدا
خواهان براندازی رژيم ننگین اسلامی اند و اگر کشورهای آزادجهان
سپاه تروریستی پاسداران را رسمن تروریستی به شمار بیاورند
آن هنگام کار آزادی خواهان ایرانی برای سرنگون کردن رژيم ننگین اسلامی
آسان تر خواهد شد.

بیست و چاهارم دی ماه سال ۲۵۸۱ پارسی