به راستی متاسفم برای کسانی که زمانشان را برای دیدن چنین برنامه هایی ، از دست می دهند

به راستی ینی مردم این همه زمان می گذارند برای دیدن فیلم های
چرت و پرتی که از این شبکه های ماهواره ای پخش میشود؟
فیلم هایی کاملن تکراری و مسخره که همگی شان مانند هم هستند
ینی چه؟کل ماجرای این فیلمها بر میگردد به ازدواج و دوست داشتن
و شیفته ی کسی شدن و یا از این دست چیزها.
از اینها گذشته ینی چه که به هنگام تبلیغ هر کالایی،یک زن نیمه لخت
در این آگهی ها نشان می دهند؟ینی سازندگان چنین آگهی ها و برنامه هایی
به راستی با خودشان چه فکری کرده اند؟فکر کرده اند که همه
هالو هستند و میشود آنها را با این نمایش های مسخره
پای برنامه ها نشاند؟
به راستی متاسفم برای کسانی که زمانشان را برای دیدن
چنین برنامه هایی ، از دست می دهند.

۲-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

Advertisements

آیا این من هستم که از آینده به گذشته شلیک شده ام و یا این آن فرد است که از گذشته به آینده شلیک شده است؟

ینی کسی باورش هم میشود که یک امام چاه نوردی هست که
بیش از هزار و اندی سال است که درون چاهی پنهان است و
دلش هم نمیخواهد که به این زودی ها از چاه بیرون بیاید؟
و اینکه کسی پیدا میشود که جایزه اش را به امام زمان
پیش کش می کند به راستی من را با این پرسش روبرو می کند
که آیا این من هستم که از آینده به گذشته شلیک شده ام و یا
این آن فرد است که از گذشته به آینده شلیک شده است؟
و یا اینکه زمان برای برخی ها ایستا است؟

۲-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

شنیدن این برنامه آنهم برای چند دقیقه کافی است

رزيم ننگین اسلامی،شبکه ی رادیویی دارد با نام رادیو انقلاب که
دو-سه روز پیش از روی پیشامد پیچ رادیو را که داشتم می پیچاندم
به این شبکه ی رادیویی برخورد کردم که در میانه ی برنامه ی پخش شده
هم گوینده و هم میهمان ،فریاد مرگ بر آمریکا سردادند که
البته مهمان برنامه اگر درست یادم مانده باشد
یکی از درجه داران سپاه تروریستی پاسداران بود.
هتا در دنباله ی این برنامه ، کودکانی را به برنامه آورده بودند که
از این بچه ها با نام همیاران رهبر یاد شد و هتا آنها سرودی را در
ستایش از خامنه ای تروریست هم خواندند ینی تا این اندازه این
کوکلاکس کلان های اسلامی پیش رفته اند که کودکان را
شست و شوی مغز می دهند و اینکار ینی جنایت که یک گروه
و سازمان و ساختار و یا فردی بیاید و مغز و ذهن و و فکر کودکان
را به سوی خواسته های پلید خودش جهت دهی کند.
همین شنیدن این برنامه آنهم برای چند دقیقه کافی است تا
فهمیده شود که سپاه تروریستی پاسداران و رژيم ننگین اسلامی
باید برچیده شوند.

۲-۱۲-۲۵۷۷ پارسی

در پیشگاه خودم ، شرمنده نیستم چون بیش از توانم و بیش از داشته هایم در این راه کوشیده ام

این ها را می خواهم برای روشنگری بگویم تا دانسته شود که
هیچگاه در شمار کسانی نبودم که در سف خرید دلار ایستاده باشد
ینی دلار را چند بار از پشت ویترین دلار فروشی ها و یا در دست این
دلار فروش ها در خیابان دیده ام ولی هیچگاه آن را از نزدیک لمس نکرده ام.
در راه مبارزه با رژيم ننگین اسلامی هیچگاه کم کاری نکرده ام
و زمانی که همه در خواب ناز بودند من بیدار بودم و داشتم برای هدفم
تلاش میکردم،من آنچه را که در توانم داشتم را برای مبارزه با
رژيم ننگین اسلامی گذاشته ام و هیچ هم در پیشگاه خودم
شرمنده نیستم چون بیش از توانم و بیش از داشته هایم در این
راه کوشیده ام و هیچگاه هم ناامید نشده ام و از پای هم ننشسته ام.
گهگاهی با خودم فکر میکردم که از ایران اشغالی بیرون بروم
چون می دانستم که اگر در بیرون از ایران اشغالی باشم و بتوانم
خودم را به یک کشور آزاد برسانم می توانم رژيم ننگین اسلامی را
به چنان خشمی وادار کنم که به کابوس آنها تبدیل شوم
ولی با یادآوری کردن نشانه هایی که از چند سال پیش آغاز شده بودند
تسمیم به این گرفتم که در ایران اشغالی بمانم
و در درون میهن برای آزادی میهن بجنگم
و همچنان پایم روی خاک میهن اشغال شده است.

۱-۱۲-۲۵۷۷ پارسی