همه پرسی استقلال کردستان ایراک

دولت فاشیستی ترکیه و پانترک ها پس از شنیدن خبر همه پرسی
استقلال کردستان ایراک،بدجوری آشفته و خشمگین شدند
چگونه میشود که همین پانترک ها خواهان جدایی بخش های ترک زبان ایران
(آذربایجان) میشوند ولی چشم دیدن جدا شدن کردهای ایراک
و استقلالشان را ندارند؟
خب،کردهای ایراک می خواهند سرنوشت خودشان را به دست بگیرند
و به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند زیر سایه ی پرچم کشور ایراک،باشند.
همان گونه که کردهای ترکیه نیز خواهان جدایی از کشور ترکیه
و همچنین خواهان رسیدن به استقلال اند و دیر یا زود به خواسته ی خودشان
نیز دست خواهند یافت چون استقلال کردهای ایراک را پیش زمینه و پیش نیاز
استقلال کردهای ترکیه می دانم ولی این کار به این آسانی ها هم شدنی نخواهد بود
چون دولت فاشیستی ترکیه،هزینه های زیادی را دارد می پردازد تا نگذارد
کردهای ترکیه از این کشور جدا شوند و همین کار دولت فاشیستی ترکیه
نتیجه ای به جز این نخواهد داشت که بر شدت
نفرت،کینه و دشمنی کردهای ترکیه نسبت به دولت فاشیستی ترکیه، خواهد افزود
و کار به جاهای باریک خواهد رسید،کافی است تا دنبال کننده ی خبر درگیری های
روزانه ی نیروهای کرد با ارتش ترکیه باشید که بدانید در ترکیه چه می گذرد؟

۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

آینه ای که نشان دهنده ی آینده ی رژیم ننگین اسلامی است

سرنوشت و روزگار قلمروی دولت اسلامی را که هم اکنون می بینیم
درست مانند آینه ای است که آینده ی قلمروی نیروهای تروریستی
وابسته به رژیم ننگین اسلامی در ایراک و سوریه را نشان می دهد.
آن چه که بر سر نیروهای دولت اسلامی آمده است بر سر نیروهای
رژیم ننگین اسلامی نیز خواهد آمد.
نیازی به گفتن این هم نیست که پاسدارهای گور زینب
آرزوی رسیدن به نزدیکی مرزهای کشور اسراییل را
شک نباید کرد که به گور خواهند برد چون کشور اسراییل
و هتا خود آمریکا در پای فشاری بر امنیت و یکپارچگی سرزمینی اسراییل
با کسی شوخی ندارند.
برای نیروهای تروریستی رژیم ننگین اسلامی که در سوریه و ایراک هستند
دامی بس بزرگ پهن شده است،آن ها در این پندار به سر می برند که توانسته اند
به قلمروی خودشان بیفزایند ولی این را نمی دانند،زمانی که در آوردگاهی بزرگ
می جنگی و میدان نبرد نیز بیش از اندازه بزرگ است،واداشته خواهی شد که
در جبهه های گوناگون و پرشماری بجنگی و این همان دام بزرگی می باشد
که برای رژیم ننگین اسلامی و نیروهای تروریستی وابسته به آن
پهن شده است.
از این پس،خبرهای زیادی از غرق شدن نیروهای تروریستی وابسته
به رژيم ننگین اسلامی در این مرداب ، خواهیم شنید.

۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

اورشلیم زنده است،تل آویو زنده است،اسراییل زنده است

هر اندازه که دلتان میخواهد،گلوهایتان را پاره کنید
و فریاد مرگ بر اسراییل سر بدهید
با این کار،تنها خودتان را خسته خواهید کرد
چون کشور اسراییل همچنان سرپا و زنده و نیرومند است.
مگر کسانی در گذشته نبودند که آرزوی نابودی اسراییل را داشتند
و خواهان به دریا ریخته شدن اسراییلی ها بودند؟
خود تاریخ به این گواهی می دهد که آن بدخواهان
چگونه پاسخی دندان شکن و کوبنده از سوی اسراییل دریافت کردند.
کشور اسراییل،تنها نیست چون پشتیبانان زیادی دارد
از کشور آمریکا گرفته تا شماری از آزادی خواهان ایرانی
که خود من یکی از آن ها هستم.
پرچم اسراییل،همچنان بالا است،کاش ایران ما نیز
همچون اسراییل ، کشوری کوچک ولی نیرومند، اثرگذار و یکپارچه بود.
کشوری به این بزرگی که همه اش در اشغال مافیای اسلام می باشد
و شده است یکی از کانون های انتشار تبهکاری و تروریسم اسلامی
به راستی ، به چه دردی می خورد؟تا کی باید ایران در اشغال تروریسم اسلامی بماند؟
تروریسم اسلامی نه تنها باید تا پشت مرزهای ایران، رانده شود
بلکه باید نیست و نابود گردد.

۱-۴-۲۵۷۶ پارسی

بازگشت دوباره ی رادیو اسراییل

داشتم نگاهی به تارنمای رادیو اسراییل می انداختم که دیدم
دوباره رادیو اسراییل بازگشته است و البته این را هم بگویم که
بخش پارسی این رادیو
به شیوه ی آزمایشی، اجرا و پخش میشود.
رادیو اسراییل با ساختاری تازه آغاز به کار کرده
و این خبر خوشی است برای دنبال کنندگان رادیو اسراییل.
خیلی ها در درون رژیم ننگین اسلامی از پایان کار رادیو اسراییل
خشنود شده بودند ولی زمان زیادی نگذشت که دوباره رادیو اسراییل
آغاز به کار کرد آن هم از اورشلیم.

۳۰-۳-۲۵۷۶ پارسی