در اینجا سخن از بخت و شانس و اهتمال است

اکنون اگر تاسی را بیندازیم برای بازی کردن است
تا بخت خودمان را بیازماییم و در اینجا سخن از بخت و شانس
و اهتمال است ولی در دوران باستان این چنین نبوده است
و هتا مردم فکر می کرده اند که با انداختن تاس و یا انداختن
سنگ و چوب و هر چیز نشان دار دیگر و یا با نگاه کردن به
دود و یا با نگاه کردن به شکل روغن ریخته شده در یک کاسه ی آب
دارند فرمان ها و دستورهای خدا و یا سخنان خدا را در آنها می بینند
ینی فکر می کردند این کاری که انجام می دهند نتیجه اش
این خواهد بود که خواهند توانست به برنامه ریزی های
انجام شده در پشت پرده ی خداوندی دست پیدا کنند
و بتوانند چیزی را پیش بینی و یا پیش گویی کنند.
یا هتا دل و روده ی یک جانوری را پس از کشتنش
بیرون می ریختند تا با نگریستن به چگونگی آرایش
و شکل دل و روده ی آن جانور،پیام هایی را دریافت کنند
که در این اندام ها پنهان شده است.
هتا همین اکنون نیز اگر از کسی درباره ی شانس و بخت بپرسید
خواهید فهمید که فهم نادرستی از شانس و بخت در ذهن مردم هست
و این فهم و یا باورداشت نادرست درباره ی شانس و بخت
بی شک می تواند به نتیجه گیری های نادرست زیادی بینجامد.

۷-۱۱-۲۵۷۸ پارسی

بسته شدن همه ی راه های تنفسی که هزب دموکرات آمریکا برای زنده نگه داشتن رژيم ننگین اسلامی،باز گذاشته بود

هزب دموکرات در آمریکا همه ی تلاشش کوبیدن دولت آقای دونالد ترامپ
است چون همه ی راه های تنفسی را که هزب دموکرات برای زنده نگه داشتن
رژيم ننگین اسلامی و سپاه تروریستی پاسداران باز گذاشته بود را ایشان
یکی یکی بسته است، ینی این هزب دموکرات آمریکا اگر در دور پسین
انتخابات ریاست جمهوری بتواند برنده شود، بی شک
رژيم ننگین اسلامی خواهد توانست تا دوباره سرپا بایستد
ینی کسانی که این خیانت کاری های هزب دموکرات آمریکا را
نمی بینند ، یا خودشان را به نادانی زده اند و یا به راستی
باید به خردمندی شان شک کرد.
آقای دونالد ترامپ، آدم بسیار بزرگی است و کارهای بی مانند
و بزرگ زیادی را انجام داده و تنها کسی در تاریخ آمریکا است
که چه در آشکار و چه در پنهان، از جنبش آزادی خواهان ایرانی
پشتیبانی کرده است.

۷-۱۱-۲۵۷۸ پارسی

خیلی خیلی ترسیده بودند

به راستی این لات های پاسدار و بسیجی،فکر می کنند که
رژیم ننگین اسلامی، جاودانه و آسیب ناپذیر است؟
البته که تا همین دو سال پیش ، لات های پاسدار و بسیجی
این چنین می اندیشیدند ولی در این دو سال گذشته تا به اکنون
لات های پاسدار و بسیج ، بیش از هر زمان دیگری ترس از
سرنگون شدن رژيم ننگین اسلامی دارند.
تروریست قاسم سلیمانی که به دست ارتش نیرومند آمریکا
از میان برداشته شد ، تروریست های پاسدار و بسیجی هم فهمیدند
که برای آمریکا، از میان برداشتن رژيم ننگین اسلامی و یا
از میان برداشتن تروریست بزرگ(خامنه ای) کاری ندارد
و این کار در یک بازه ی زمانی کوتاه و با هزینه ای
بسیار اندک، شدنی است.
ینی اینجور بگویم که در روز کشته شدن تروریست قاسم سلیمانی
همگی تروریست های پاسدار و بسیجی که در درون مرزهای
ایران اشغالی بودند بدجور ترسیده بودند ینی همین اندازه
بگویم که هتا از سایه ی خودشان هم می ترسیدند
و هنوز هم این ترس فراگیر را با خودشان دارند.
نمی خواهم وارد جزییات شوم و همین اندازه
می گویم که خیلی خیلی خیلی ترسیده بودند
و تبدیل شده بودند به یک مار گزیده ای که از هر
ریسمان سیاه و سپیدی می ترسد.
هنگامی که می گویم خیلی خیلی ترسیده بودند ینی دارم
با سند سخن می گویم و افسوس که نمی توانم از جزییات
بگویم ولی از اینکه این تروریست های پاسدار و بسیجی
را این چنین ترسان و آشفته و پریشان می دیدم ، خیلی شادمان بودم.

۱-۱۱-۲۵۷۸ پارسی

در ایران اشغالی از دست این سپاه تروریستی پاسداران هیچ کسی امنیت جانی ندارد

سپاه تروریستی پاسداران ، دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی
در آسمان تهران شلیک کرده و آن را سرنگون کرده و
چیزی نزدیک به ۱۸۰ تن را کشته است و به دنبال این
کنش تروریستی ، خیلی از شرکت های هواپیمایی از پرواز
در آسمان ایران اشغالی خودداری می کنند و اکنون هم خبر می رسد
که خیلی از باشگاه های فوتبال و داوران فوتبال از سفر کردن به ایران اشغالی
خودداری کرده اند و از این پس بازی های فوتبال که در برنامه های
فیفا است در خاک ایران اشغالی برگزار نخواهد شد، البته این خبر
درباره ی بازی های جام باشگاه های آسیا است ولی بی شک
این ماجرا به بازهای تیم ملی فوتبال نیز کشیده خواهد شد.
در ایران اشغالی از دست این سپاه تروریستی پاسداران
هیچ کسی امنیت جانی ندارد ینی هتا اهتمال دارد
که همین تروریست های پاسدار و بسیجی در شهرهای ایران اشغالی
بمب گذاری کنند و یا جایی را بمباران شیمیایی کنند و خیلی از ایرانی ها را بکشند
و سپس بخواهند این کشتار را به گردن ارتش آمریکا بیندازند.

۱-۱۱-۲۵۷۸ پارسی