نه اسلام را می خواهم و نه رژيم ننگین اسلامی را

نه اسلام را می خواهم و نه رژيم ننگین اسلامی را
و خواهان سرنگونی رژیم ننگین اسلامی هستم
مسجد به چه کارم می آید؟گور امامزادگان و امامان به چه کارم می آید؟
با بودن این همه مسجد در یک کشوری باید هم آن کشور به یک
کشور واپس گرا تبدیل شود و ملاها و آخوندها بتوانند در آن جا
برسرکار باشند،مسجد جایی است که چرندیات دینی در آن جا
بازخوانی،بازگویی و تولید و بازتولید میشود.
ناگفته نماند که پایگاه های مقاومت بسیج که
وابسته به سپاه تروریستی پاسداران می باشد
در درون بیشتر مسجدها در ایران وجود دارد
و خود همین پایگاه های تروریستی مقاومت بسیج
مکانی برای گردهمایی تروریست های پاسدار و بسیجی شده است.
تا یادم نرفته است این را هم بیفزایم که نشان بسیج و نشان سپاه تروریستی پاسداران
و نشان گروه تروریستی هزب الله لبنان بسیار شبیه به هم می باشد
و البته این سه نامبرده ، وابسته به هم هستند و در کنار هم
و در جهت گسترش تروریسم اسلامی تلاش می کنند و به ناامن تر شدن
هر چه بیشتر خاورمیانه و جهان دامن می زنند.

۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

Advertisements

از روند رو به افزایش شمار سکولارها و بی خدایان ایرانی شگفت زده شده ام

گویا شمار بی خدایان در ایران بیش از آن چیزی است که من گمان می کردم
تا خودت از نزدیک بی خدایان را نبینی و با آنها هم سخن نشوی
همواره گمان خواهی کرد که شمار بی خدایان در ایران بسیار ناچیز است
ولی باید بگویم که من از روند رو به افزایش شمار سکولارها و بی خدایان ایرانی
شگفت زده شده ام هتا در خواب هم نمی توانستم ببینم که در ایران
تا این اندازه سکولار و بی خدا وجود داشته باشد.
البته شمارمان خیلی خیلی زیاد نیست ولی کم هم نیستیم.

۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

تروریسم اسلامی نتوانست سلمان رشدی را از میان بردارد

خمینی تروریست یک زمانی فرمان کشتن سلمان رشدی را داد
و رژيم ملاها(رژیم ننگین اسلامی)نیز به شدت از این فرمان تروریستی
خمینی پشتیبانی کرد،خمینی تروریست می دانست که نمیشود جلوی
روشنگری را گرفت پس چاره را در این دیده بود که فرمان مرگ سلمان رشدی را بدهد
ینی دم و دستگاه انگلی و مفت خور دین در کل تاریخش اینگونه بوده
و هر زمان که هستی مزخرفات و چرندیات دینی را در ختر می دید
فرمان مرگ روشنگران و روشن اندیشان را می داد و دست به
پاکسازی فیزیکی آنان می زد.
نه تنها تروریسم اسلامی نتوانست سلمان رشدی را از میان بردارد
بلکه بارها و بارها کتاب های سلمان رشدی خوانده شد و بسیاری دیگر
نیز به مزخرف و چرند بودن دین و مقدسات دینی پی بردند.
چند روز پیش در جایی دیدم که نوشته بود میر هسین موسوی
در دوران ننگین امام،پس از داده شدن فرمان مرگ سلمان رشدی
از سوی خمینی تروریست،این دستور را به گروه تروریستی هزب الله لبنان
رسانده بود تا آن ها دست به ترور سلمان رشدی بزنند.

۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی

هم اسلام،هم قرآن هر دو فدای ایران

بسیجی نبودن و پاسدار نبودن و هزب اللهی نبودن برایم مایه ی افتخار است
نداشتن کارت ننگین بسیج برایم مایه ی افتخار است
آزاده و باشرافت بودن برایم مایه ی افتخار است
رای ندادن به ماندگاری رژيم ننگین اسلامی برایم مایه ی افتخار است
سرنگونی خواه بودن و برانداز بودن برایم مایه ی افتخار است
آدمی هستم که رای نمی دهم ولی اگر رای بدهم
بی شک رایم،رای به سرنگونی رژيم ننگین اسلامی خواهد بود.
تا یادم نرفته است این جمله ی زیبا را هم بنویسم که اگر ننویسم نمی شود:
هم اسلام،هم قرآن هر دو فدای ایران.

۳-۱۲-۲۵۷۶ پارسی